På tur i Groruddalen

Omlag 40 ansatte fra flere departementer og flere etater i Oslo kommune deltok nylig på befaring i Groruddalen. Det var lagt opp til vandring gjennom den nye bydels-parken i Bydel Grorud, og derfra videre til Prestegårdshagen og Grorudveien 3.

Grorudparken
En ny bydelspark Grorudparken ferdigstilles dette året.  Parken skal strekke seg som en tilgjengelig “blågrønn lunge” fra Ammerud til Hølaløkka. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Vann- og avløpsetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren, E-by, Friluftsetaten og Bydel Grorud, finansiert som en del av Groruddalssatsingen.
Leirfossen er åpnet
Tidligere var Leirfossen et utilgjengelig fossefall, der vannet ble ledet bort utelukkende i en tunnel. I dag er fossen et åpent og lett tilgjengelig syn. Med et amfi hvor man kan sitte og nyte i stillhet, og bademuligheter. Åpningen av elvedraget i Alnaelva og Leirfossen har utvilsomt endret området, formet etter  universell utformings prinsipper og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
    – Noe av det viktigste med planleggingen av Grorudparken har vært å ruste opp tilgjengeligheten langs elvedraget, opplyser prosjektansvarlig Siri Gåsemyr Staalesen i Miljøverndepartementet.
En tursti på begge sider av Alnaelva går gjennom dette nye grøntarealet over Leirfossen. Stien fører til Bleikedammen, det tidligere kraftverket til Shoddyfabrikken. Det blir bygget en ny bru her, med universell utforming på fremsiden av dammen.

Prestehagen
Ved idrettsplassen ned mot Alnaelva ligger Grorud prestegård. Gården har en stor hage, og en flott beliggenhet med  fantastisk utsikt. 


Hagen var en gang vært en praktfull prydhage. Fra hovedhuset på Grorud og ned mot elva har byantikvaren gjort utgravninger og gjort vesentlige funn. En stor del av hagen skal settes i stand slik den var på 1800-tallet. Hagen til Grorud prestegård skal ryddes, beplantes og bli en del av Grorudparken.

Besøk i de andre bydeler
Deltakerne besøkte også Bydel Stovner, der de fikk presentert satsing på språkstimulerende tiltak og flere tiltak for å bedre folkehelsen. På Furuset ble prosjektet fra Senter til Sentrum lagt fram, mens turen ble avsluttet i Bydel Bjerke. Her fikk deltakerne anledning til å besøke flere “perler” i prosjektet Veitvetveien – perlekjedet.