På jakt etter noe å gjøre?- Slå opp i katalogen

Bydel Grorud har et rikt og levende lokalt kulturliv – så omfattende at en helt egen kultur- og kurskatalog er på sin plass.

Grorud er en bydel med mange ildsjeler. Flere vil ta ansvar for sine nærmeste og sitt nærmiljø.
Som en del av prosjektet «Frivillig i sentrum» ble beboerne på Romsås i mars 2011 invitert til workshop for å gi innspill på hva de ønsker av aktiviteter på Romsås senter. Tilbakemeldingene har resultert i en kurs- og kulturkatalog. Nå kan du delta på teaterkurs, malerkurs, førstehjelp, jazzaften, bollywood, operakvelder, lokalhistoriske vandringer med mer, og få full oversikt ved å orientere deg i katalogen. 

Prosjektleder Bente Lill Krigerød
Bilde: Prosjekt leder Bente Lill Krigerød
Nytt liv på senteret
Et av målene med prosjektet «Frivillig i sentrum» har vært å få til et Romsås senter som er levende og hyppig brukt av beboerne i nærmiljøet. Kultur- og kurskatalogen er et av flere tiltak som skal bidra til dette.
– Vi trenger et rikt og mangfoldig lokalt tilbud av aktiviteter. Det er utrolig hva dette senteret kan fylles med om bare lokalbefolkningen er med, sa Benthe Lill Krigerød, som er prosjektleder for den nye katalogen.

Mangfold av møteplasser
Christin Sund, som er leder av kulturkomiteen i Bydel Grorud fikk æren av å «avduke» kultur og kurskatalogen, mens Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen holdt tale.
Han pekte på betydningen av frivillighet og engasjerte mennesker som vil bidra med noe positivt for samfunnet. 
    – Kultursatsingen gjør Romsås til et bedre sted å bo og leve. –Viktigere enn fysiske tiltak er det vi gjør oss mennesker i mellom. Vi må ikke bare fokusere på det det vi lever av men det vi lever for. – Oslo har en mangfoldig befolkning. Flerkulturell by forutsetter at vi deltar og besøker naboer. Å engasjere seg er også å være nysgjerrig. La oss tørre å prøve mangfoldet, sa han.

Prosjektet inngår som en del av Groruddalssatsingen og områdeløft. Bydel Grorud har som mål at aktivitetene skal fortsette etter at Groruddalssatsingen er over.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.