OXLO- Integrering og mangfold i Oslo

Byrådsavdeling for kultur og næring i Oslo kommune avholdte en rundebordskonferanse om integrering og mangfold i Oslo Rådhus, 9. mai.

OXLO
OXLO står for Oslo Extra Large - En by for alle, og er Oslo kommunes holdningsskapende og målrettede arbeid mot rasisme, fordommer og diskriminering.
Byrådsavdeling for kultur og næring vil i 2012 legge fram en bystyresak om OXLO. I saken inngår en kunnskapsstatus, hvor arbeidet med integrering og mangfold ses i lys av samfunnsutviklingen. Stikkord er sosial mobilitet og deltakelse i utdanning og arbeid, likestilling mellom menn og kvinner, innsats mot etnisk diskriminering, og samspillet mellom kommune og sivilsamfunn.

OXLO har sin opprinnelse i Benjamin saken i 2001. Nå skal politikken fornyes. Denne gang er det terrorangrepet 22. juli som danner et dystert bakteppe for saken. OXLO blir byens svar på 22. juli. 

 Regiondirektør Guri Bergo
 Regiondirektør Guri Bergo (foto: Husbanken)


Bedre politikk for Osloborgere
Byråd for kultur og mangfold, Hallstein Bjercke argumenterer for at utdanning, arbeid og det å eie egen bolig er nøkkelen for å lykkes med integrering og mangfold.
–Innbyggere med internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen. Alle mennesker er likeverdige og har krav til å bli behandlet med respekt og tillit uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, legning og religiøs overbevisning. –Alle innvandrere med lovlig opphold skal regnes som osloborgere, sa han.

Bjercke påpeker at arbeidsinnvandring fra nordiske land, sør og Øst-Europa presser til utvikling av bedre løsninger. Det er behov for tiltak som gir bedre match mellom innvandrere med kompetanse og bedrifter med ledige jobber. Vi spør oss: Har vi den rette kunnskapen? Hva i politikken kan bli bedre?

Viktig med positiv grunnholdning
–Begrepet minoritetsspråklig er uheldig og bør unngås, bruk heller flerspråklig. Dette er folk som kan en rekke språk i tillegg til norsk, sier Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita.
Hun anbefaler prioritering av fem viktige områder:

 1. Tiltak som reduserer frafall i videregående skole 
 2.   Et fungerende arbeidsmarked for nyankomne
 3. Variert bebyggelse i samme bydel som åpner for en boligkarriere innenfor nærområdet
 4. Mobilisering av sivilsamfunnet. Alle som kom burde hatt en fadder! 
 5. Presenter positive historier. Det er alltid krefter som er ute ette å beskrive negativt. (F. eks. at “de tar arbeidsplassene våre, de tar de verdiene våre, de tar velferdsstaten,” men ingen av disse påstandene kan dokumenteres, derfor er det veldig viktig å presentere de positive historiene og underbygge en positiv grunnholdning.   

  Gode møteplasser- og mikroaggresjon
  Shabana Rehman understrekker at det er nødvendig å finne felles verdier når ulike kulturer skal leve sammen. Møteplasser og felles arenaer hvor alle kan delta er gode plattformer for felleskap. Rehman anbefaler hovedstadspolitikere å ta borgernes tegn til misnøye på alvor.
  – “Mikroaggresjon” må tas på alvor. Det kan gi en pekepinn på hvilke splittelser som er på vei. Folk må behandles som voksne reflekterte mennesker. Det er en tendens til at flerspråklige behandles som unger, sier hun.


  Sosial kapital i Groruddalssatsingen

  Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning, er opptatt av sosial kapital som oppstår av mellommenneskelig tillitt. Hun påstår at foreningsliv er arenaer for nettverk, skaper tillit mellom mennesker og gjør en gruppe i stand for kollektiv handling.

  Ødegård snakker om ulike nettverksrelasjoner:

  • Bonding: Sammenbindende nettverk
  • Bridging: Overskridende nettverk
  • Linking: Sammenkoplinger mellom ulike aktører/ institusjoner.

    

   –Groruddalssatsingen har vært avgjørende når bridging ikke gjør seg selv sa hun.  

   Mer samarbeid om bolig
   I Husbankens innlegg var regiondirektør Guri Bergo opptatt av å lære av Groruddalssatsingen og inviterte til samarbeid med Oslo kommune for å overføre erfaringer til Oslo sør satsingen. Hun pekte også på betydningen av å eie egen bolig. –Det er stort press på leiemarkedet og det bør det legges til rette for bedre leieforhold. Hvilke tiltak kan vi gjøre der? –Husbanken er parat til å gå aktivt inn i tettere samarbeid om dette, sa hun.

   Klare mål og helhetlig innsats
   Osmund Kalheim, Rådmann i Drammen kommune er opptatt av at innvandringspolitikken vurderes i forhold til resultater. Han vil få fram de målene som blir nådd, men også de områdene hvor man ikke lykkes for å finne fram årsakene.
   –Å se arbeid, utdanning og bolig under et, er et modig grep, men har sektorielle utfordringer. Forholdet mellom sektorprinsippet og en helhetlig integrering må sees på. Oslo kommune må kople integreringsarbeidet på kommunens overordnede mål og ny kommuneplan, sa han.

   Oppsummering
   Hallstein Bjercke oppsummerte med at OXLO (Oslo Xtra large) skal være en strategi for å gjøre Oslo enda mer attraktiv. Han var godt fornøyd med innspillene på konferansen.
   – Oslo skal gå foran Vi må utvikle en integreringspolitikk som matcher befolkningsvekst og utfordringer, avsluttet han.

    

    

    

    

    

   Kommentarer

   Navn:
   E-post:
   Kommentar:
   Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.