Oslo Handel ser mot Groruddalen

Det var stor interesse for seminaret "Handel i Groruddalen", som Oslo handelsstands forening (OHF) arrangerte i begynnelsen av februar. Spørsmålene på dagsorden engasjerte mange. - Hvordan skal Groruddalen bli et interessant investeringsområde, og hvordan skal området utvikles for at private aktører kan opprettholde lønnsom handel som legitimerer og sikrer framtidig investeringer?

Alt fra bystyrepolitikere, senterledere, boligutbyggere og fremtidsforskere ville være med på å utforme et svar. Oslo by vokser mest og raskest blant hovedstedene i Europa. Framtidig byutvikling må nødvendigvis finne sted i vår hovedstadsområder og Groruddalen peker seg ut som et område i sterkt vekst.

Lindeberg senter, Bydel Bjerke
Lindeberg senter, Bydel Bjerke (foto:Husbanken)

Mye av den videre utbyggingen av bolig, arbeidsplasser og handel vil komme i dette geografiske området. Det blir derfor viktig at man ser den lokale stedsutviklingen helhetlig, slik at man kan fortsette å etablere gode levekårsvilkår for de som skal leve, bo, handle, jobbe og reise i ”dalen”.

Samarbeid mellom næringsliv og offentlig virksomhet - i forkant av planprosessene, kan være et lønnsomt grep for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling. Mange deltakere uttrykte ønske om å etablere et felles utviklingsselskap for områdetutvikling, bestående av kommune, stat og private eiendomsbesittere.

Dette seminaret var det første dialogseminaret om utviklingen av Groruddalen som OHF har arrangert. Oppfølging vil komme.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.