Ønsker nye områder velkommen

I forbindelse med oppstart av de fire nye områdeløftene i Groruddalen har Husbanken initiert en egen lærings- og arenamøtet. Groruds bydelsdirektør og leder for Programområde 3A Helge Jagmann ønsket velkommen til det første møtet, der også programgruppen fikk komme med innspill.

De nye områdeløftene
Program- og prosjektansvarlige i de fire nye områdeløftene  er  i gang med å utarbeide programplaner for 2012. Grunnlagsdokumentasjonen som tar for seg områdenes utfordringer er behandlet i rapporter fra stedsanalyser , gjennomført i 2011. Bydelene er også i gang med selve forankrings prosessene  for  gjennomføringen av oppstartsmøter og konferanser.   

 

 Kart over områdeløftene i Groruddalen

 Kart over områdeløftene i Grouddalen (foto: Oslo kommune)

  1. Hovedprosjektleder Signe Høeg i Bydel Stovner var først i å introdusere områdeløft Fossum-Rommen-Stovner Sentrum. Høeg presenterte den overordnede tematiske innretningen som bydelen har lagt seg på i utarbeidelse av strategier. Hun la også fram planlagt framdrift og organisering og inviterte etatene til samarbeid på to konkrete tiltak.                  
  2. Fra Bydel Bjerke var det koordinator for Groruddalssatsingen Synnøve Bystøl og prosjektmedarbeider Kristoffer Eng som presenterte bydelens visjon for områdeløft på Linderud- Vollebekk- Brobekk: Fra hjerte til hjerte.   
  3. På områdeløft Lindeberg startet Bydel Alna sitt arbeid tidlig våren 2011. Leder for kultur og lokalsamfunn Halvor Voldstad i Bydel Alna presenterte utfordringene  og la fram områdets kvaliteter og muligheter.  Det pågår blant annet flere større prosjekter som vil påvirke den framtidige utviklingen i Lindeberg-området.   
  4. Programleder for Bydel Grorud, Cecilie Kjølnes Skar, introduserte arbeidet med intern forankring av områdeløft Ammerud på fjorårets nærmiljøkonferanse. Programlederen viste til en stedsanalyse utført av NIBR. Denne har skapt utgangspunktet for arbeidet med programplan for 2012. Kjølnes Skar  avsluttet med å si noe om planene framover.

Solid plattform
Helge Jagmann var tilfreds med bydelenes presentasjoner og responsen fra etatene i salen. Jagmann roset den gode innsatsen fra bydelene og sa at de har levert gode skisser på programplan på veldig kort tid. Han trakk også fram at etatene er tydelige til å invitere til samarbeid på flere områder, og at dette bekrefter at man har klart å skape en solid plattform for de nye områdene.

– Alle som deltar i områdeløft er med på å skape lokal samfunnsutvikling. Til tross for kort tid og sammensatte, komplekse utfordringer, presenterer bydelene mange konkrete grep og tiltak, sa Jagmann.

Assisterende regiondirektør Tore Olsen Pran i Husbanken var på sin side særlig fornøyd med bydelenes oppstartarbeid. 
– Det er betryggende å se hvordan  bydelene har tatt tak i viktigheten av å forankre satsingen internt i bydelen og Oslo kommune. Pran advarte imidlertid bydelene mot geografisk utvidelse av områdene: – Jo større område, dess vanskeligere det er å få resultater, avsluttet han.

 

 

               

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.