Områdesatsing på bergensk vis

Bergen kommune startet sitt områdesatsingsarbeid høsten 2011. Satsingen er forankret i bystyret med bakgrunn i levekårskartleggingen. 

Kommunens valg av innsatsområder og innretning på satsingen er begrunnet i levekårskartlegging og lokalt kunnskapsgrunnlag. 

Kommunal forankring og beboerengasjement 

Arbeidet i Bergen er plassert i Byrådsavdeling for sosial-, bolig- og områdesatsing, men det samarbeides aktivt med representanter fra andre byrådsavdelinger. Satsingen har som formål at det skal utvikles nye arbeidsmåter i hele kommunen.

Bergen kommune har sterk vekt på samarbeid med både private organisasjoner og med lokalmiljøet. Lokalt engasjement har hatt stor betydning for blant annet utviklingen rundt Damsgårdssundet og ombyggingen av Ny-Kronborg skole til et lokalt kultur- og idrettssenter. Utviklingen av prosjektet har blitt sett på som et ledd i demokratiutvikling.

Tre satsingsområder
Områdesatsingen i Bergen har tre innsatsområder; Årstad bydel (Slettebakken og Solheim Nord), Indre Laksevåg og Ytre Arna. Arbeidet er organisert med en felles programleder som følger opp satsingen i Bydel Årstad, og to programkoordinatorer som følger opp de øvrige områdene. Det jobbes på system-, fremfor detaljnivå, der koordinators rolle er å tilrettelegge og veilede lokale prosesser.
De må derfor ha god kjennskap til og kunnskap om det kommunale styringssystemet og pågående relevante planer, for å kunne gi informasjon, svare på spørsmål og iverksette prosesser der det er hensiktsmessig. Det legges også vekt på at programkoordinatorene skal ha kunnskap om metoder.

 1.  Befaring i Ytre Arna.
   Foto Gunn Helen Daatland, Husbanken. 
 2.  Programkoordinator Erlend Vågane forteller om den gamle industristaden.
 3. Sjøvegen.
 4.  Sjøfront (Foto:Husbanken vest)Sjøfronten krever gode løsninger.
 5.  Utilgjengelig sjøvei.
 6. Skolevegen er trang og bratt.
 7. Utsikt Ytre Arna (Foto: Husbanken vest) Bratt skråning.
 8. Skolevegen må gjøres tryggere.
 9. Kukturhuset skal rustes opp.
 10. Vakre dekorerte vegger i kulturhuset. Foto: Gunn Helen Daatland, Husbanken.

Befaring til Ytre Arna
Programkoordinator Erlend Vågane gav en grundig innføring i problemstillinger og satsingen i Ytre Arna, som er et tidligere industriområde utenfor Bergen sentrum.

Husbanken vest, i samarbeid med Bergen kommune, var vertskap for programledersamlingen for Områdeløft 19. juni i Bergen.