Områderettet satsing i Oslo – Groruddalssatsingen og områdeløft

–Områdeløft har bidratt til nye samarbeidsmetoder i kommunen, sier Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo kommune,i sitt innlegg.

Se og hør Bård Folke Fredriksens innlegg

– Områdeløftet har ført bydeler og gjennomføringsetater i kommunen inn i et mye nærere samspill enn før, hevder han, og fokuserer på de positive gevinstene ved dette.

Byrådet har ansvar for at etatene selv videreutvikler og forbedrer sitt samarbeid framover. Han påpekte at læringskurven har vært bratt for alle parter, men at kommunen nå er i posisjon til å overføre og utveksle sine erfaringer og kunnskaper med andre.

–Områdebasert innsats er ikke noe enestående norsk fenomen, understreker han. Hele Europa jobber med dette temaet, og ufordringer her til lands er nok små sammenlignet med mange andre land. De er også annerledes her hos oss. Han begrunner dette blant annet med vår særegne eierstruktur på boligsiden og tradisjonene med å spare.

I Groruddalen har områdebasert innsats pågått i mange år, og dette har sine særlige årsaker. Dette blir synliggjort gjennom byrådens tilbakeblikk på forløperne til dagens Groruddalsatsing. Der beskrives de særskilte bolig og miljømessige utfordringene i dalen.

foto:byrådsleder

På spørsmål fra møteleder om hvilket prosjekt innenfor områdeløftene byråden har merket seg særskilt og som er et godt eksempel fra arbeidet, trekker byråden fram Frivillighetsskolen på Romsås. Han besøkte  skolen og ble mektig imponert over engasjementet og den enorme energien blant de frivillige.
- Dette at folk tar tak og viser ansvar for eget nærmiljø med en slik entusiasme, er svært viktig og verdifullt, sier byråden. 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.