Flere vil ha områdeløft

Arbeidet med områdeløft kan gjøre området mer attraktivt for beboere og lokalt næringsliv og bety en ny giv. Så langt har områdeløft i Norge blitt gjennomført i Groruddalen i Oslo. Erfaringene herfra vil bli benyttet i andre utviklingsområder med lignende utfordringer.

Her til lands er det arbeidet med områdeløft i Groruddalen siden 2007. Nå er et program under oppstart i Bergen, og fremover kan det bli aktuelt flere steder i Norge.

 
Områdeløft i Norden
Områdeløft pågår i en rekke land i Europa i dag - også i våre naboland Sverige og Danmark.
Les mer om områdeløft i Norden

Områdeløft i Groruddalen
Det pågående utviklingsarbeidet i Groruddalen i Oslo omfatter en rekke innsatsområder og involverer mange ulike aktører. For at arbeidet med områdeløft skal lykkes kreves det aktiv innsats og engasjement fra et mangfold av ulike aktører, - ikke minst de som er direkte involvert i arbeidet og medansvarlig for framdrift og suksess i arbeidet.
Hva mener disse aktørene om områdeløftarbeidet i Groruddalen så langt?