På Saupstad-Kolstad er trivselen stor

I følge Are Risto Øyasæter, arkitekt ved byplankontoret og del av programgruppen i områdeløftet, lever ikke Saupstad opp til sitt rykte som utrivelig drabantby. Her er trivselen stor! Bydelen er en grønn oase – og kanskje den mest mangfoldige i Trondheim.

Programleder for områdeløftsatsingen i Trondheim kommune, Hilde Våbenø Markussen forteller at kommunen gjennomførte en nullpunktsmåling i 2014.

-Nullpunktsmålingen viste at de fleste beboerne trivdes i bydelen, men at resten av byen ikke trodde at bydelen var et godt sted å bo. Vi startet gjennomføringsfasen av programmet i januar 2014 og i dag er vi i gang med over 40 tiltak for fysisk opprustning av selve bydelen og å skape et bedre omdømme, sier Markussen.

Oversiktsbilde Saupstad - Kolstad

Oversiktsbilde av bydelen Saupstad - Kolstad
Foto: Trondheim kommune

Ungdommer utvikler Dalen aktivitetspark

Et av tiltakene i områdesatsingen på Saupstad – Kolstad er Dalen aktivitetspark. Visjonen er å skape verdens kuleste aktivitetspark for barn og unge! Markussen forteller at ungdommene på Saupstad-Kolstad har utviklet en skisse over hvordan en slik park skal se ut. De har utviklet ideene sine med profesjonelle landskapsarkitekter, Ringvegen borettslag og Dalen aktivitetspark, og er nå i ferd med å få et innhold som skal realiseres.

Prosjektet skal videreutvikles og medvirkning fra ungdommene er sentralt også videre i prosessen. Bystyret vedtok i januar 2016 handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016. Her vedtok kommunen å investere 7 millioner kroner over fire år for å utvikle Dalen aktivitetspark. Dermed inngår kommunen en langsiktig leieavtale om utvikling/bruk av parken.

Oppussing og lyssetting av underganger

For å øke kvaliteten av uteområdene på Saupstad og Kolstad er det gjort et oppgraderingsarbeid av underganger og mørke gangveier i bydelen. Belysningen sørger for at beboerne i bydelen skal føle seg tryggere. Arbeidet er gjort i samarbeid med kunststudenter ved NTNU, som blant annet har laget veggmalerier på betongveggene. I tillegg er undergangene rustet opp med ny og moderne belysning, som skal supplere den flotte kunsten.

Opplysning av underganger
Foto: Trondheim kommune

 

Dansesatsingen har tatt helt av

-Dansesatsingen på Saupstad er ett av våre største områdeløftprosjekter på Saupstad- Kolstad, sier Markussen.

Områdeløftet har bidratt til at dansetilbudet ble igangsatt i regi av barneskolene og kulturskolen. Elevene får tilbud om dansetimer i skoletiden, og nå går 45 elever på dans i kulturskolen fordelt på ulike dansepartier.

Danseopplæring på Saupstad-Kolstad
Foto: Trondheim kommune

Ny energivennlig skole i verdensklasse

I mars 2016 starter byggingen av nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Skolen skal stå ferdig august 2018.

Markussen forteller at den nye skolen blir en energivennlig skole i verdensklasse, og et pilotbygg for hvordan framtidens nullutslippsskoler kan utformes. Skolen skal produsere mer energi gjennom året enn den bruker.

-Områdeløftet har hatt ansvar for medvirkningsprosessene, som for eksempel folkemøter, planverksteder, utstillinger, og innspills kasser knyttet til endring av flere skoler i bydelen. Vi har samlet befolkningens innspill, slik at dette har fulgt de politiske sakene som vedlegg i både fylkeskommune og kommune, avslutter Markussen.