Områdeløft på nett i Trondheim

I februar fikk bydelen Saupstad-Kolstad har nå fått sin egen hjemmeside på internett, samt en Facebook-side. Formålet er å gi innbyggerne i bydelen bedre informasjon om hva som rører seg i bydelen, samt å bidra til å bedre bydelens omdømme.

www.saupstad.no skal man få vite om alt det som skjer i området Saupstad-Kolstad og lese siste nytt fra arbeidet med områdeløft i bydelen. Her vil informasjon om beslutninger om skoleutbygging, tiltak som settes i gang i bydelen, aktiviteter, fritidstilbud være tilgjengelig. Det er et mål at både nettsiden og Facebook-siden skal være informasjons- og kommunikasjonskanaler for hele bydelen, og at ulike aktører på Saupstad-Kolstad sammen skal bidra slik at nettstedene er levende og aktuelle.

Arbeidet med å etablere de nye informasjonskanalene er støttet med statlige områdeløftsmidler fra Husbanken.