Områdeløft: To år igjen

De første fire områdeløftene i Groruddalen: Furuset, Veitvet-Sletteløkka, Romsås og Haugenstua, avsluttes i løpet av 2013. - Det er viktig å holde fokus på at det er bare i underkant av to år igjen, understreket assisterende regiondirektør Tore Olsen Pran i Husbanken på et nylig møte i programområde 3A, der bydelene presenterte planene sine for 2012.

Områdeløft Furuset:
Programleder Hanne Marie Sønstegaard i Bydel Alna la fram programplanen for Furuset. Hun viste til de tre overordnede strategiene for områdeløftet: 

 • Gode møtesteder og sentra på Furuset
 • Attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljø
 • Lokal ledelse og engasjement

– Vi går nå inn i de to siste årene, og bydelen vil legge sterk vekt på omdømmebygging gjennom formidling av erfaringer og resultater i den tiden som er igjen, sa Sønstegaard.

Dansere fra Desination (foto:Bydel Alna)
 Dansere fra Furuset (Foto:Bydel Alna)

  
Bydelen satser på følgende områder:

 •  Bidra til at småbarnsfamilier velger Furuset 
 •  Bredt engasjement i by- og områdeutviklingen på Furuset, ved å styrke lokalt lederskap 
    Borettslag
 • Frivillige lag og foreninger
 • Bydel Alna som ansvarlig lokal samfunnsutvikler

Hanne Marie Sønstegaard trakk fram utvikling av møtesteder som en fortsatt viktig prioritering, også inn i 2012. Blant annet arbeidet med Fremtidens bibliotek og Verdensparken vil være avgjørende i den avsluttende fase. 
– Særlig er det viktig å få resultater i Verdensparken for å beholde troverdigheten, understreket hun.

Områdeløft Veitvet-Sletteløkka
På Veitvet-Sletteløkka har det skjedd store endringer siden oppstart i 2007.
-Praten har endret seg. I dag vil barnefamiliene bli boende, formidlet programleder Lars E. Bjørnstad i Bydel Bjerke, i sin presentasjon av programplanen for Veitvet-Sletteløkka.
Det er to strategier som danner grunnlaget for arbeidet i 2012:

Kunnskap, kultur og deltakelse
Tiltak: Veitvetakademiet, Stikk innom, brobyggende arrangementer, vakre Veitvet og Sletteløkka, samarbeid borettslag og sameier

Perlekjedet - gjennom Veitvet og Sletteløkka
Tiltak: Plan Perlekjedet, Aktivering og temporære møteplasser på Veitvet sentrum, stedsutvikling Veitvet sentrum, aktivering Veitvet sentrum - Kultur og nærmiljøsenter Sletteløkka, fysiske tiltak: Markaportalen og turvei til Isdammen, Veitvetparken. Ny Veitvet skole og flerbrukshall, støyskjerm, møteplasser i regi av borettslag og sameier, turvei i Bredtvetdalen.

Beboernes høyeste ønsker har vært en bedre trafikkløsning som reduserer trafikkbelastninger og støy i området. Perlekjedet er en strategi for å påvirke i riktig retning, mens de store strukturelle grepene utvikler seg.

Artistene fra Crossover (Bydel Bjerke) 
Crossover til Opera (Foto:Bydel Bjerke)

 
- Bydelen ønsker, i samarbeid med Kulturetaten, en masterplan for Perlekjedet. Planen vil bidra til å sikre oppfølgingen etter områdeløftet: Vi satser på å forankre alle prosjekter som er mulig å forankre, i pågående planer og tiltak. 
 

Områdeløft Romsås
Koordinator for Groruddalssatsingen, Ole-Jørgen Pettersen i Bydel Grorud, presenterte programplanen for Romsås:
Strategier og tiltak:


Gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner      
Langsiktig senterutvikling

Kultur i ring
Pandoras håp

Bo- og oppvekstmiljø    
Frivillig i sentrum
Samarbeidsprosjektet
Aktive Romsås

  Lokale ledere 
  Frivilligskolen
  Romsåspilotene

   Stedsidentitet og omdømme
   Femstjerners Romsås 
     

   Dans på the Raven
   Dans på The Raven (Foto:Bydel Grorud) 

   Utfasing
   Bydel Grorud ser ikke rom for nye, omfattende prosjekter i tiden som er igjen. Vi finner det hensiktsmessig å satse på prosjekter som ligger tett opp til de strategier og satsingsområder som bydelen ordinært jobber med, opplyste Pettersen.

   Bydelen ønsker økende grad av innfasing av prosjekter i ordinær drift, eller avslutning. Vil prøve nye samarbeidsformer med NAV, Frisklivssentralen, bydelens ungdomstilbud og Frivilligsentralen. Disse viser seg å være gode metoder for levedyktig videre drift. I tillegg ønsker vi en tettere samhandling mellom områdeløft, BOSO og bydelens ordinære tjenester, sa Pettersen.  

   Områdeløft Haugenstua
   Haugenstua er det minste av alle områdeløftene i Groruddalen. Det er en utfordring i seg selv. Det er vanskelig å bygge opp en solid sosial kapital når det er få beboer, sa programleder

   Signe Høeg fra Bydel Stovner. Haugenstua er også et sted som er lite kjent, og profilering av stedets positive kvaliteter prioriteres derfor i Områdeløftet. 

   Følgende tre overordnede strategier er grunnlaget for arbeidet på Haugenstua:
   1. Steder der folk møtes

   2. Et lysende bomiljø
   3. Godt ry og aktivt lederskap   

   I 2012 prioriteres revitaliseringen av Torget som møteplass. Samarbeid med OBOS forretningsbygg har kommet godt i gang, og målsettingen er å få igangsatt anleggsarbeidene sommeren 2012. Dette prosjektet er et viktig å realisere for å bedre stedets omdømme.

   Storstue på Haugenstua 
   Storstue på Haugenstua (Foto:Husbanken)

    

   Barn og ungdom i fokus
   Bydel Stovner har i de senere årene bygget opp flere nye tilbud for barn og ungdom og befolkningen for øvrig på Haugenstua: Motorsenteret og skateparken har vært suksesser og skal videreføres på ordinær drift. Bydelen drifter også Nærmiljøsenteret og Haugenstua scene som begge ligger på Haugenstua torg. I 2012 ferdigstilles opprustingen av Haugenstua scenes kjelleretasje og det arbeides for et bærekraftig driftskonsept for kafeen.

   Opparbeidelsen av Smedstuaparken er igangsatt og skal ferdigstilles sommeren 2012. Prosjektet er et konkret og raskt resultat av en medvirkningsprosess med beboerne i Smedstua borettslag. Etter at medvirkningsprosessen ble avholdt høsten 2010, gikk det mindre enn et år før anleggsarbeidene startet. Bymiljøetaten er tiltakshaver.  

   Flere viktige tiltak i Områdeløftet er dessuten prosjektet Aktiv på Haugenstua som handler om å bygge opp lokal ledere og stimulere til et bærekraftig organisasjonsliv på Haugenstua. Rommensletta park er parkmessig opparbeidelse av arealene rundt Sneglehuset.

   Bydel Stovner viste fram filmen om Storstua på Haugenstua (lampa) som er et prosjekt som har bidratt til å sette Haugenstua på kartet på en positiv måte. 

   Bydelene fikk kommentarer og innspill fra Plan- og bygningsetaten, Kulturetaten og Samferdselsetaten.

     Vær stolte over alt som har blitt gjort og det man har fått til, det er mye.
   I forhold til disse første områdeløftene, som startet i 2007, ser vi betydelige endringer og mye positivt har oppstått i kjølvannet av Groruddalssatsingen generelt. Og tenk, vi er bare halvveis!, poengterte bydelsdirektør og leder for programgruppe 3A Helge Jagmann fra Bydel Grorud avslutningsvis.

    


    

   Kommentarer

   Navn:
   E-post:
   Kommentar:
   Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.