Områdeløft til hele byen

–Arbeidet med områdeløft har siden 2007 gitt bydelene i Groruddalen verdifull erfaring innen lokal samfunnsutvikling. Arbeidsmetodene burde overføres til alle bydeler i Oslo, sa bydelsdirektør Maria Brattebakke i Bydel Stovner da hun åpnet PG3A-møtet i Husbanken.

Bydelsdirektøren roser Husbanken for studieturen til Malmø og København, som hun mente var lærerik på flere måter. Hun pekte på at noen av de mest belastede områder i Malmø ikke finnes i Norge, men at bydelene må være på vakt og i forkant for å hindre tilsvarende utvikling.

–Turen var bevisstgjørende i forhold til egen utvikling. Jeg oppdaget at vi har jobbet mye i Norge, på enkelte områder har vi kommet lengre i utviklingsprosessen. Innspill fra Trondheim og Bergen var inspirerende. Det finnes mange spor og vi kan hente ideer fra hverandre, sa hun.

 Videreføring av erfaringer
I 2013 blir de første fire områdeløftene avsluttet. Brattebakke understreker behovet for at erfaringene videreføres til de nye løftene på Ammerud, Linderud-Økernbråten-Vollebekk, Lindeberg og Stovner sentrum.

I følge Brattebakke har samarbeid med etatene blitt vesentlig bedre, og dette er en av årsakene til at det er så god framdrift i prosjektene. Likevel er det et behov for en sterkere deltakelse fra utdannings- og velferdsetatene. Noen utfordringer som krever snarlig refleksjon er hvorvidt man ved å bruke de samme personer i alle prosjektene, er i ferd med å bygge dobbel kompetanse, og om vi inngår gode nok samarbeidsavtalene som er til gjensidig nytte.

 
 Jerikobakken, områdeløft Lindeberg (foto: Bydel Alna)

Bydeler og etater går sammen
Samarbeid mellom bydelene og etatene ble illustrert med utgangspunkt i noen konkrete pågående prosjekter i bydelene. Programlederne presenterte prosjektene, etatene fikk i oppdrag å gi kommentarer og bidra med innspill.

–Samarbeidet med etatene har gått seg til. Etatenes tilbakemeldinger til bydelene signaliserer et fruktbart samarbeidsklima, gjensidig forståelse og ønske om at prosjektene skal lykkes, sa Brattebakke.

De utvalgte prosjektene viser hvordan arbeid på tvers bidrar til å øke bydelenes spillerom og mulighetene for å oppnå gode resultater.

Ny Oslo-avtale
Assisterende regiondirektør i Husbanken Karin Lindgård påpeker at utviklingen i områdeløftene går raskt. Hun ser store forandringer siden mars 2012, og det er viktig for Husbanken.

–Husbanken jobber med en ny samarbeidsavtale med Oslo kommune. Vi vil ha en mer målrettet og effektiv avtale med vår største kunde. Vi trenger en avtale som innbefatter alle samarbeidsområdene: alt under ett. Det er mer oversiktlig og forutsigbart for alle, sier Lindgård.

–Erfaringene fra arbeidet med Groruddalen er også verdifullt for andre områder i Oslo og kommuner som har utfordringer i utsatte bolig områder og har behov for særskilt innsats i lokalt utviklingsarbeid, sier Lindgård.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.