Områdeløft Linderud

Linderud er et strøk i bydel Bjerke i Groruddalen nordøst i Oslo. Området grenser til Årvoll og Bjerke i vest, Økern og Alna i syd, Veitvet i øst og Lillomarka i nord. Antall boliger 2680.

 Kart over alle områdeløft i Groruddalen Kart over områdeløft Linderud
Områdeløft Linderud 
 Områdeløftene i Groruddalen   
                       
Østre Aker vei skiller Linderud fra Alna, mens Riksvei 4, Trondheimsveien skjærer rett gjennom området. Linderud ligger på en del av det som var Linderud gård, en middelalder gård.I etterkrigsårene ble gården lagt ut til boligbygging, og Linderud ble en drabantby.

Muligheter og utfordringer
Bydelsadministrasjonens lokaler ligger i Linderud senter. Linderud senter er Linderuds samlingspunkt, med kjøpesenter, postkontor, legevakt, legesenter, helsestasjon, tannklinikk, kontoranlegg, bingo og lokalene til bydelsadministrasjonen.
Den nyoppussede Linderud skole, Bjerke videregående skole og Linderudhallen med Linderud svømmehall ligger mellom Linderud senter og Linderud T-banestasjon. Linderud har offentlig transport til sentrum og til Grorud, Stovner og Vestli. T-banelinje 5 ligger 100 meter fra senteret. Boligområdet i Linderud og Nedre Linderud fremstår som lyst og luftig med mye grøntarealer. Foruten fire høyblokker har området forholdsvis lav bebyggelse med mye plass i mellom. Mellom bygningene er det plener, men få lekeapparater eller utstyr med tanke på fritidsaktiviteter for ungdom.

I Linderud sentrumsområde er det et sterkt behov for opprusting av uteområdene og få bedre forbindelse mellom de ulike anleggene og opprusting av de sentrale gangforbindelsene. I boligområdet på Linderud bør det gjennomføres generell opprusting av leke- og oppholdsområdene. Det er behov for en offentlig lekeplass som også kan fungere som møteplass.

Mange boliger leies ut i dag. På grunn av god tilgang på leieboliger er det fare for at det blir en «transittbydel» i påvente av at folk skal kunne spare seg opp nok kapital til å kjøpe egen bolig. Et annet spørsmål er om en høy andel utleieboliger i delbydelen innebærer mindre tilhørighet eller tilknytning blant beboerne.

Områdeløftarbeid 2011-2016
Programarbeidet startet i 2011 og avsluttes i 2016. 
For områdeløftet er det gjennomført to analyser: "Området Linderud-Brobekk-Vollebekk, forstudie til områdeløft og områdeplanlegging" ble gjennomført av Civitas i 2010. Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte samme år studien "Bolig- og befolkningsutvilking i delbydel Linderud".

Programplan 2012
Det er fire hovedstrategier i 2012:  

  • Bomiljø
  • Oppvekstmiljø
  • Stedsutvikling
  • Fysiske grep

Kontaktinformasjon
Bydel Bjerke: programleder: Øistein Bettun. Tlf. 41216795
Husbanken Region øst: observatør. Arne Johnsen. Tlf. 90139730