Småpudden bygger bro mellom bydeler i Bergen

Endelig, etter mange skjær i sjøen, har arbeidet med ny gang- og sykkelbro over Damsgårdssundet startet opp.  

Byrådene Henning Warloe og Eiler Macody Lund, fikk æren av å avduke plaketten som markerte oppstarten.

Husbanken har vært en pådriver for ny gang- og sykkelbro og finansierte  arkitektkonkurransen (med 1,4 mill) i 2005. Broen skal stå ferdig sommeren 2016 dersom alt går etter planen.

- Husbanken er en viktig samarbeidspartner i områdeløft "Ny energi rundt Damsgårdsundet" og har bidratt til at både broen og området rundt får en god universell utforming, sier regiondirektør Mabel Johansen, Husbanken vest.

Bilder fra markeringen

 1. Mot puddefjordsbroen i Bergen
  Slik ser det ut per i dag 04.03.15. Blir enda flottere nå den nye gang- og sykkelbroen er på plass.
 2. Arbeidsfolkene klar til dyst.
  Damsgårdsveien 57. Arbeidsfolkene avventer klarsignal for å fortsette arbeidet.
 3. Buekorpsgutt står klar til å ta i mot prominente gjester fra Beffen
  Buekorpset står klar til å ta i mot de prominente gjestene som kommer med Beffen.
 4. Mabel Johansen går på land ved tromming av buekorps
  Noen av de prominente gjestene går i land fra Beffen.
 5. Kommunalråd Warloe innleder
  Byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, Henning Warloe er glad for at arbeidet med broen endelig er i gang.
 6. Henning Warloe og Eiler Macody Lund gratulerer hverandre
  Da var avdukingen over og byrådene ønsker hverandre lykke til!
 7. Regiondirektør Mabel Johansen foran plaketten.
  Regiondirektør Mabel Johansen, Husbanken vest deltok under markeringen.
 8. Mens de venter på Beffen.
  Så var det bare å vente på den nye broen!
  Foto: Gunn Helen Daatland, Husbanken.

 9. Illustrasjon KHR arkitekter, Danmark.