Studenter skal bidra til inkluderende byrom i Damsgårdssundet

Med kompetansetilskudd fra Husbanken har studenter fra Bergen Arkitekthøgskole (BAS) engasjert beboere, næringsliv og andre lokale aktører til fornying av området.

I samspill med ny bolig- og næringsutbygging rundt Damsgårdssundet, og det etablerte boligområdet bak sjøkanten, jobber bachelorstudenter fra BAS for en mer universell utformet utvikling av området. Undervisningsopplegget er en del av urbanismekurset på BAS, og studentene tar for seg ulike problemstillinger i området som er et gammelt industriområde under transformasjon til boligområde.

vanntaxi over damsgårdssundet
Mens vi venter på broen: Høsten 2014 arrangerte bachelorstudentene på BAS et åpent arrangement for beboerne og næringsaktørene rundt Damsgårdssundet. Bildet viser en frakteflåte bygget av studentene spesielt til arrangementet, og fulgte ruten til den kommende gangbroen «Småpudden». Foto: BAS/Andreas Melve.

Tenker tilgjengelighet og sosial bærekraft

Prosjektet finansieres med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Formålet er å bygge kompetanse om gode bomiljø og universell utforming hos offentlige og private aktører i området, og samtidig engasjere studenter til å tenke tilgjengelighet og sosial bærekraft i utformingen av boliger og uteområder. Målsetningen er å bidra til et mer inkluderende byrom i områdene rundt Damsgårdsundet. Løvstakksiden vest for sundet har over lengre tid scoret lavt på levekårsforhold, og er en del av arbeidet med områdeløft i Bergen. Det har derfor vært særlig viktig å fokusere på ressurser i nærmiljøet.

Studentene har så langt i prosjektperioden jobbet utforskende med feltarbeid, hatt god dialog med lokale aktører i området, arrangert sosiale begivenheter og utstillinger, samt avholdt workshops for å samle kunnskap og erfaring om Damsgårdssundet.

Utstilling av arbeidet

Bachelorstudenter ved BAS har det siste året jobbet med hvorvidt områdene rundt Damsgårdssundet kan fortettes, samtidig som det skapes bymiljø som fungerer godt og opprettholder fokus på arkitektoniske kvaliteter, universell utforming og miljø. Undervisningsopplegget har vært en kombinasjon av feltarbeid og BAS sine kurs om urbanisme og bærekraftig stedsutvikling. Studentene har tatt for seg ulike situasjoner i byrommet, som lys, trygghet, tilgjengelighet, trivsel, tilgang til friluft og parker, samt oppgradering av eksisterende boligmasse i sine oppgaver. Arbeidet til studentene har resultert i en eksamensutstilling, som åpnet for publikum den 5. juni.

Under ser du bilder fra utstillingen.

  1. husbanken på befaring med arkitekt christian victor palmerBefaring til bachelorutstilling på Møhlenpris: Husbanken vest arrangerte befaring for kontoret torsdag 11. juni. F.v. Sverre Høynes (Husbanken), Solveig Paule (Husbanken), Tina Therese Larsen (Husbanken) og Christian Victor Palmer (BAS). Foto: Torben Blindheim/Husbanken.
  2. arkitekt christian victor palmer viser modeller fra arkitektstudentenes arbeid rundt damsgårdssundetModell av sjøkanten langs Damsgårdssundet. F.v. Sverre Høynes (Husbanken) og Christian Victor Palmer (BAS). Foto: Torben Blindheim/Husbanken.
  3. typologi over gyldenprisTegning av muligheter på Gyldenpris. Foto: Torben Blindheim/Husbanken.
  4. bilde av lysplan for møhlenprisKartlegging av lysforhold på Møhlenpris. Foto: Torben Blindheim/Husbanken.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2016, og kunnskapen skal formidles som vitenskapelige publikasjoner og forskningsartikler, seminarer og workshops.

Prosjektet har også opprettet en egen blogg.