Områdeløft i Bergen

Bergen kommune sitt arbeid innan områdeløft er retta mot Årstad bydel, indre Laksevåg og Ytre Arna. I Årstad bydel gjeld dette særleg Løvstakksiden og området Landås-Slettebakken.