Gårdstensperspektivet

Samarbeid med beboerne er en forutsetning for å få til gode og attraktive lokalsamfunn. Katarina Ahlqvist, administrerende direktør i Gårdstensbostader i Gøteborg forteller om samfunnsutvikling i dialog med befolkningen.

Se og hør foredraget

Vi får vi en innføring i hvordan lokale myndigheter og kommunale eiendomsforetak har jobbet som lokale samfunnsutviklere med sikte på å snu negative trender og styrke utsatte bolig- og bymiljøer. Meldingen er klar: Gjør det som er riktig og viktig- på ordentlig.

Jeg bor i Gårdsten
Katarine Ahlqvist bruker Hans Christian Andersens fortelling om den stygge andungen som en illustrasjon på utvikling av boligområdet i Gårdsten nord for Gøteborg, fra de startet en helhetlig innsats på midten av nittitallet og fram til i dag.

Gårdstenbosteder omfatter 2700 leieboliger og utgjør ett av 5 kommunale boligselskap i Gøteborg. Området ble ansett som ett av de verste områdene i Sverige. 1997 stod 4 av 10 boliger tomme. Med strategier innenfor det "Grønne", det "Sosiale" og det "Økonomiske" Gårdsten, har eiendomsselskapet påtatt seg rollen som en slags samfunnsutvikler og jobber tett med befolkningen for å få til et Gårdsten hvor folk ønsker å bli boende, hvor folk tar del i forvaltning av eget boligområde og hvor folk tar ansvar.

Ett spesielt grep som er utviklet i Gårdsten, er å forplikte entreprenører og andre som leverer varer og tjenester til å rekruttere blant arbeidsledige fra Gårdsten. Omlag 1500 er blitt sysselsatt gjennom disse årene. I motsetning til tidligere, er det nå helt OK å fortelle at "jeg bor i Gårdsten".  

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.