Områdeløft – en del av velferds- og storbypolitikken i Norge

Regjeringen har god tro på områdebasert innsats! - Evaluering av områdeløftarbeidet i Groruddalsatsingen rettferdiggjør satsingen, - uttaler statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, - Hege Solbakken i sitt innlegg på konferansen.  Dette er et krevende arbeid som tar tid, og som det er vanskelig å måle effektene av. - Mye er imidlertid allerede oppnådd, hevder hun.

Se og hør innlegget til Hege Solbakken


Solbakken legger vekt på hva som allerede er oppnådd av positive resultater i bydelene. Særlig framhever hun ”badeparken” Svarttjern på Romsås som en kjempesuksess. Men også en rekke andre prosjekter innenfor områdeløftarbeidet, som ”Bo-sammen”, Furusetheimen, ”Stikk-innom”, Raven og andre blir nevnt og framhevet som gode eksempler på vellykkede tiltak innenfor arbeidet.
    
Noe av den lærdommen departementet har trukket av arbeidet så langt, er at arbeidet må ha en helhetlig tilnærming – med vektlegging av både fysiske og sosiale forhold. - Samtidig kreves det langsiktighet og et sterkt lokalt eierskap til arbeidet. Synliggjøring av gode resultater er også svært viktig,- uttaler statssekretæren.


Solbakken legger også vekt på at områdeløftarbeidet er et kommunalt ansvar, men at det er viktig at staten også er med. – Nå er satsingen utvidet til Bergen, og vil være med i den fastsatte 10-års-åperioden, - uttaler hun, men kan ikke på stående fot kan love ekstra penger til satsingen fra departementets side.