Økt bevilgning til områdeløft i 2012

Regjeringen satser på områderettet arbeid i levekårsutsatte boområder og øker bevilgninger til områdeløft flere steder i landet. Statsbudsjettet 2012 gir blant annet klarsignal for nytt områdeløft i Trondheim.

Det er nå utpekt tre storbyer der områdesatsinger basert på områdeløft som metode og skal i gang i nærmeste framtid. Dette er Oslo – Groruddalen, Trondheim og Bergen.
    Det er gledelig for Husbanken at regjeringen nå ønsker å videreføre gode erfaringer fra Groruddalssatsingen og at områderettet arbeidet fortsetter og utvides i 2012, sier assisterende regiondirektør Tore Olsen Pran i Husbanken Region øst. 

Budsjett 2012
I Statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen at områdesatsing i Bergen får 6 millioner kroner. Innsatsen er fordoblet i forhold til 2011. Trondheim får 1,5 millioner kroner til å starte arbeid i områder med dårlige levekår.

Fordoblet satsing i Bergen og ny satsing i Trondheim er et signal om at man ser at områdeløft har lykkes. Gjennom slike områderettede program skal man bedre de sosiale og fysiske kvalitetene i utsatte bomiljøer. Målet er på sikt å bidra til økt trivsel og trygghet i lokalmiljøet, påpeker Pran.
Husbanken er veldig fornøyd med at sektorovergripende samarbeid også kommer i gang i Trondheim, sier han.

Tore Olsen Pran

 Tore Olsen Pran (foto: Husbanken)

Nye områder i Oslo

I perioden 2007-2010 har områdeløft vært lokalisert i fire områder i fire bydeler i Groruddalen: Områdene er Furuset i Bydel Alna, Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke, Romsås i Bydel Grorud og Haugenstua i Bydel Stovner. I løpet av andre halvår i 2011 er det igangsatt fire områder til, også disse i Groruddalen. De nye områdene er: Lindeberg i Bydel Alna, Linderud i Bydel Bjerke, Ammerud i Bydel Grorud, og Stovner – Fossum i Bydel Stovner.  

    – Samarbeidet mellom Oslo kommune og Husbanken har vært fruktbart. Groruddalsbydelene sitter i dag med solid kompetanse, de har høstet mange erfaringer og kan vise til gode resultater som de, og andre, kan nytte godt av ved start av nye områdesatsinger, avslutter Tore Olsen Pran. 

I 2012 blir det foreslått en bevilgning på 40 millioner kroner til tiltak i Groruddalen, slik at det gode arbeidet der kan fortsette. Den totale satsingen på områderettet tiltak samlet blir på 47,5 millioner kroner i 2012.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.