Verdensparkens nye ansikt

Prosjektet «Verdensparken» i områdesatsingen Furuset har fått ny ansvarlig: Christina Skalstad. Hun har stor tro på å bruke kultur som et viktig element i områdeløft, for å fremme integrering av ulike grupper.

Den nye delprosjektlederen i Bydel Alna har vokst opp på Furuset. Med en bagasje av egne erfaringer fra oppveksten på Furuset og med samfunnsgeografi og sosialantropologi i fagkretsen, er den nye delprosjektlederen veldig godt rustet til oppgaven.

– Vi som har vokst her på Furuset har alltid hatt lyst til å gjøre noe for å skape et bedre miljø for ungdommen og andre grupper. Mangfoldighet er et stor rikdom, et stort potensial som ikke blir utnyttet nok. Vi ønsker å starte et arbeid, å gjøre en konkret innsats for å skape arenaer for felleskap, sier Christina.

Årstidpark
Verdensparken er en god, naturlig plass og et godt utgangspunkt for temaer tilpasset årstiden Det kan varieres med hjelp av noen få faste konstruksjoner eller installasjoner i materialer som eldes med verdighet og som tåler tidens tann. Området kan forandres etter årstidene.

Å lage tematiske markeringer ved hjelp av naturen og noen enkle faste installasjoner ble fasiten etter et to dagers seminar 9. og 10. september med deltakere fra friluftetaten, OBOS, skolen, beboere og ansatte i bydelen.

For å gjennomføre en prosses med bred medvirkning har bydel Alna brukt Future City Games- konseptet LINK for å hente innspill, ønsker og forslag. Norsk Form har ledet og tilrettelagt arbeidet med bred deltakelse.

– Å utnytte det som ligger av muligheter i de fysiske områdene og å bruke det i takt med forandringene i naturen. virker som et spennende og realistisk prosjekt, sier Christina Skalstad. – Dette er et verdifullt område som kan bidra til å forandre bomiljøet radikalt og til å gi ulike generasjoner det rommet for samspill og integrasjon som de ikke har i dag, sier Christina.

Forprosjektet blir et av tiltakene i handlingsplanen for 2009.

Om Groruddalsatsingen
Christina Skalstad er imponert over Groruddalsatsingen i Bydel Alna, – blant annet fordi bydelen har tatt høyde for å koble aktiviteter sammen,

– Det fører til at man lettere kan få forståelse for helheten, og det er også viktig at man får anledning til å bidra med innspill i prosesser som man ikke er direkte ansvarlig for. At brukermedvirkning står sentralt i satstingen er et god fokus, sier hun .

Christina synes at studieturen til Danmark viste at Alna er på riktig vei ved å bruke kultur som et viktig element i områdesatsing. Gjennom kulturaktiviteter kan man møtes på tvers av etnisk oppprinnelse få kjennskap til hverandre, ha felles opplevelser og oppleve samhold.