Veitvetparken endelig åpnet!

Søndag 20. september åpnet byråd for byutvikling i Oslo Merete Agerbak-Jensen Veitvetparken: – Ved hjelp av Groruddalsatsingen er en mer en tjue år gammel drøm realisert, forteller en stolt prosjektleder Sidsel Andersen i Bydel Bjerke.

Ønsket om å utvikle et rekreasjonsområde på Veitvet dukket opp allerede på 80-tallet. Beboerne satte i gang med dugnader og mange folkemøter. Benker og trær kom på plass og en naturlekeplass ble etablert. Etterhvert kom også kunstgressbanen, grillplass med bord og benker på plass, også det ved hjelp av langvarig frivillig arbeid. playSe video fra åpningen

sheetOm Veitvetparken i Husbankens prosjektkatalog

Med Groruddalsatingen fikk bydelen og Friluftsetaten anledning til å ta et løft i Veivetparken. Som en del av Områdeløft Veitvet/Sletteløkka bevilget Husbanken penger til å få tatt et helhetlig grep.

Vellykket samarbeid
– Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom frivillige og kommunal virksomhet. Beboerne i området har stått på hele tiden. En enorm pågangsmot, glød og engasjement fra frivillige ildsjeler og offentlige ansatte – og en stor porsjon tålmodighet fra befolkningen. Ønske om å skape et godt nærmiljø har ligget der hele tiden. Takket være frivillige ildsjeler på Veitvet er det et levende miljø her, sier Trude Mette Johansen, tidligere leder av Veitvetparkens venner og nå ansatt i områdeløftet Veitvet-Sletteløkka.

Klovner på Veitvetparken (foto: Bydel Bjerke).

Drahjelp fra Groruddalsatsingen
– Inntil det ble satt fart i prosjektet med Groruddalsatsingen har det til tider sett dårlig ut og prosjektet har stått i stampe. Prosjektet viser også at det går an å få noe til når beboere, idrettslag, skole, borettslag, frivillige, bydel og etater trekker sammen. I fjor sto en flott sandvollyballbane ferdig og tennisbanen ble rustet opp, sier prosjektlederen.

Parken står i dag fram som et idyllisk møteplass: tilrettelagt for grillmuligheter, med et flott lekeareal og en scene mot Veitvet kulturhus. Flere skupturer gir parken et særegent preg.

– I tillegg er parken blitt utformet ut fra prinsipper for universell utforming, slik at alle, også de med nedsatt funksjonsevne, skal kunne bruke den, avslutter Sidsel Andersen.