Våronn på Haugenstua

40 nye parsellhager realiseres på Haugenstua som delprosjekt av Groruddalssatsingen. – Jordbearbeiding og hagestell er universelt, samlende og identitetsskapende, mener prosjektlederen. – Å dyrke egen mat gir mening og overskudd.

Ved den gamle skolehagen til Haugenstua skole etableres de nye parsellhagene, på et område som dekker om lag 4 dekar.

Dette er opprinnelig jordbruksarealet til Smedstua gård, sier delprosjektleder Oddvin Forbord i programområde 3 i bydel Stovner. – Men det er minst 40 år siden åkeren sist ble pløyd. Bruket benyttes i dag som kommunal barnehage, med plass til 63 barn.

Han er delprosjektleder for parsellhagene og glødende opptatt av prosjektet.

Den gamle skolehagen brukes allerede som parsellhager. Tiltaket er populært og det er ventelister for å sikre seg en hageflekk. Behovet for utvidelser er stort. Oddvin Forbord forteller om planer for en samkjøring mellom de to hagene og stiftelse av en ny felles parsellhageorganisasjon.

Anne-Brit Ruderaas og Oddvin Forbord pløyer ny mark (foto: Lars Halleraker)

– Det er behov for noen felles retningslinjer og orden på hvor man lagrer redskap og slikt,- for å unngå at det ser ut som en flyktningleir, sier Oddvin med et glimt i øyet. Videre forteller han at under pløyingen av jorda kom det en mann av pakistansk opprinnelse bort som fortalte at han hadde erfaring fra slikt arbeid i hjemlandet.

– Mannen overtok like godt rattet på traktoren og pløyde hele jordet!

Flere av brukerne nevner parsellhagene som god terapi mot den byråkratiske norske hverdagen som kan være krevende for alle og enhver. Her føler de seg hjemme og trives, noe delprosjektlederen mener kan ha å gjøre med at jordbearbeiding og hagestell er universelt, samlende og identitetsskapende,

– På mange måter er dette en verden i miniatyr, her er folk fra alle verdensdeler og alle får sin tiltrengte nærkontakt med det primære, ekte som de kanskje har savnet i drabantbyen på Haugenstua. Samtidig fungerer parsellhagene også som en svært god møteplass, sier han.

Se også:
Hva er en parsellhage?