Ungdomssatsingen på Romsås gir resultater

I 2009 har lokalene til fritidsklubben The Raven på Romsås fungert som verksted for framtidsdrømmer. Romsåspilotene og Romsås TV har gitt unge folk på Romsås styrket selvtillitt og nye framtidsutsikter.

(Nyhetsbrev Mars 2010)

Avdelingssjef Sidsel Krakeli for barne- og oppvekstavdelingen i Bydel Grorud ønsket velkommen til et seminar om ungdom og fritid på Romsås 1.mars. Seminaret hadde fokus på tiltak finansiert gjennom Groruddalssatsingen med barn og ungdom som målgruppe.

Produserer egen film
– Tiltakene på Romsås fører fram, forsikret Jihad Aldasoki og Busra Trabay da de presenterte smakebiter fra sitt filmprosjekt på seminaret.

Jihad og Busra ble kjent på Romsåspilotkurset høsten 2009. Prosjektet de ønsket å arbeide videre med var en filmgruppe og et filmprosjekt. Groruddalen Frie Filmere ble etablert og omfatter nå mange ungdom på Romsås. Gruppen har også hatt god hjelp fra kurset i TV relatert arbeid som gikk på The Raven høsten 2009, og søker nå egne midler til sitt prosjekt.

Romsås TV
– Romsås TV har blitt en virtuell møteplass og en læringsarena. TV-kurset er en møteplass for ungdommene. Her kan de lære TV-faget av profesjonelle instruktører, og samtidig oppleve at det de lager kommer på lufta, sier Geir Bergersen fra Digitalforlaget.
Siden våren 2009 har Romsås TV kjørt kurs for unge folk på Romsås. De lærer å lage portrettprogrammer og musikkvideoer som sendes på det lokale kabelnettet på Romsås (kanal 199 – Info/intern-TV). I tillegg finnes det en egen nyhetsgruppe som produserer nyhetssaker fra forskjellige arrangementer på Romsås og resten av bydelen, forteller Bergersen.

Høsten 2009 har seks ungdommer fått utdannelse innen TV produksjon i et samarbeidsprosjekt med NAV. Det er etablert en nyhetsgruppe og flere har fått smakebiter på hva dette kan være. Enkelte program er lagt ut på YouTube og distribusjon på kabelnettet har blitt etablert.

Kristin Placht og Katharina Langsethr (Foto Husbanken)

Samarbeid med NAV
I samarbeid med NAV tilbyr vi kurs for ungdom mellom 16 og 25 år, uten tilbud om annen skole eller jobb. I 2010 er det planlagt tre nye kurs. I tillegg til kurs arbeider Romsås TV for at deltakerne oppnår relevant praksis i etterkant av kurset.

- Vi krever ingen forhåndskunnskaper, men intervjuer kandidater for å se om de har sterk nok motivasjon og om de kan samarbeide. Målet er å få folk fra å være konsumenter til å bli produsenter. De får mulighet til å ytre seg selv og bidrar til å gi en positiv identitet til Romsåsfolk, sier Geir Bergersen.

Romsåspilotene
Kompetanseutviklingsprogrammet Romsåspilotene har som formål å utløse unges ressurser til selv å ta ansvar for egen fritid, og igangsette ønskede aktiviteter. Programmet retter seg både mot ansatte og ungdom. Konsulentselskapet Lent i samarbeid med Klinsj fikk oppdraget med å gjennomføre programmet.

- Ungdommene utvikler sine talenter i prosjekter som er åpne for all ungdom på Romsås. Pilotutdanningen er ment for unge som har gode ideer, trives i et flerkulturelt miljø og liker utfordringer, sier Kari Odden fra Klinsj.

Kurs
Romsåspilotene gjennomfører kurs i temaene:
• Flerkulturell kommunikasjon: Se deg selv i mangfoldet 
• Kollisjonskurs: Hva gjør vi hvis vi blir uvenner – fra konflikt til samarbeid?
• Prosjektledelse: Verktøy for å starte og drive prosjekter
• Presentasjonsteknikk: Hvordan si det slik at alle forstår meg?

Parallelt kurses de ansatte, slik at deres kompetanse i å støtte og veilede ungdommene styrkes. Voksne kompetente støttepersoner skal bidra til at ungdommene utvikler lederansvar ved å drive med det de liker best. Romsåspilotene skal være en resurs for andre ungdommer, gjennom selv bidra som kursledere for senere Romsåspiloter, og støtte andre ungdommer som vil starte opp med noe.
De som gjennomfører programmet får mer ansvar i klubbaktiviteter og ledererfaring. Både voksne og barn får en allsidig kompetanse som de kan ta med seg videre enten som student eller i arbeidslivet. De får også mulighet til å bli kjent med andre engasjerte ungdommer.

– Vårt mål er at prosjektet skal være selvgående på sikt, konsulentbistand skal gradvis fases ut. Ansatte og utdannende Romsåspiloter vil overta utdanningen av nye kandidater, avslutter Kari Odden.