Samles om Furuset i 2009?

– Samarbeid og samhandling med sentrale etater i Oslo kommune er helt vesentlig for å gjennomføre mange av tiltakene i handlingsplanen på Furuset. I tillegg til aktive pådrivere som prosjektleder og medarbeidere, er et tverretatlige samarbeid nøkkelen til suksess, sier bydelsdirektør Erik Kjeldstadli i Bydel Alna.

(Nyhetsbrev Januar 2009)

Områdesatsing Furuset har allerede etablert gode samarbeidsforhold i konkrete prosjekter, og ser fram til enda tettere samarbeidsrelasjoner 2009. Engasjementet som etatene viser for bydelens arbeid med Groruddalsatsingen, kom tydelig fram under presentasjonen av Handlingsplanen for Områdesatsing Furuset for 2009 i Husbanken i januar.

Friluftsetaten
– Friluftsetaten har store ønsker om å delta i de prosessene som Bydel Alna har satt i gang, sier avdelingsleder Reidun Stubbe i Friluftsetaten. – Samarbeid med bydelen om de fysiske utfordringene er helt nødvendig.  Vesentlig betydning har også pilotprosjekter om å samordne driftsoppgaver.

– På Furuset har Bydel Alna og områdesatsingen fått til en verdifull samhandling med borettslag, som i tillegg er forankret i langsiktige avtaler. Dette er veldig viktig for oss. Vi vi vil være med også i prosessen rundt utvikling av Verdensparkenprosjektet, sa Reidun Stubbe; – Vi ser det som et interessant utviklingsprosjekt.
   
Plan og bygg
Også Plan- og bygningsetaten ser Verdensparken som en utfordring som de ønsker å gripe fatt i fra sin side: De er et tiltak med en langsiktig og forutsigbar visjon som vi gjerne vil kobles på framover, sier avdelingsleder Målfrid Nyrnes i Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten er også samarbeidspartner for områdesatsingen på Furuset og er allerede involvert i  samarbeidet om flere prosjekter.

Avdelingslederen roser bydelen for sitt arbeid med borettslagsavtalen, og for at de har satt fokus utviklingen av Furuset senter: «Et spennende og kjempe-ambisiøst prosjekt, som krever samarbeid mellom kommersielle, frivillige og offentlige aktører.»

Målfridd Nyrnes (foto: Husbanken)

– Man kan snuble hvis noen faktorer slår feil. Langsiktighet og forutsigbarhet er overskriften på utfordringen i senterutviklingen. Særlig viktig for å få med seg mange aktører, er å ha langsiktige og forutsigbare løsninger som skaper troverdighet når man skal inn i felles prosjektering. Man må ikke glemme at det pågår store prosjekter på senterutviklinger i Oslo, som kan konkurrere ut og utarme Furuset-prosjektet, sier Målfrid Nyrnes.

Avdelingslederen tilføyer at etaten også er opptatt av samarbeid om de fysiske utfordringene.

Undergang (foto: Bydel Alna)

Samferdsel
Trafikkforholdene på Furuset trekkes gjerne fram som store utfordringer. Avvikling av kollektivtrafikk, levering av varer og privat kjøring i gangveiene og rundt senterområdene er en stor belastning for beboere. Avdelingsdirektør Ing- Christine Ericson fra Samferdselsetaten ønsker å bli informert om planen for trygge gangveier som Furuset bydel holder på å utarbeide, når denne er ferdig.

– Å kunne ha en bra drift av for eksempel gangveier vil alltid være et prioriteringsspørsmål. Løsninger på kollektiv transport er også noe Samferdselsetaten og Ruter AS er opptatt av å finne løsninger på, sier Ing-Christine Ericson.