Perlekjedet

Arbeidet med planlegging av Veitvetveien som kultur- og miljøgate er kommet godt i gang.

Groruddalssatsingen i Bydel Bjerke har nå inngått samarbeid med Samferdselsetaten og Plan- og bygningsetaten om utvikling av Veitvetveien som miljø- og kulturgate. Målet er å få en spennende og trygg forbindelse for gående fra Veitvet gjennom Sletteløkka og opp til marka med kulturelementer og møteplasser. Det er satt av penger til planlegging i 2010, og arbeidet er allerede i gang.

Folkets røst
Medvirkning og folkets røst vil bli sentralt i arbeidet. Før påske vil det bli holdt flere fremtidsverksteder med ulike grupper, blant annet med barn, unge, borettslag og sameier. Hensikten er å få fram synspunkter på hva som er viktig og riktig å satse på.

Illustrasjon, Bydel Bjerke

– Innspillene som kommer fram i denne prosessen skal danne grunnlag for arbeidet med en helhetlig områdeplan for Veitvet-Sletteløkka. Målet er at planen skal behandles av bystyret, forteller prosjektleder Maria Hatling i Bydel Bjerke.

Lang vei
Planen legger opp en langsiktig strategi for utvikling av Veitvetveien med flere møtesteder, små og store ”perler”. Mange av tiltakene vil  ta tid å gjennomføre, men håpet er at noen mindre tiltak kan gjennomføres relativt raskt.

– Det er et viktig skritt fremover at samarbeidet mellom Samferdselsetaten og Plan- og bygningsetaten er kommet i gang, sier sjefarkitekt Trude Lund i Husbanken. – Det vil kunne bidra til å sikre utviklingen av området i ønsket retning i fremtiden, konkluderer hun.