Nærmiljøsenter på Haugenstua ga jobb

I det opprinnelige banklokalet på Haugenstua finner du nå Haugenstua Nærmiljøsenter. Etter oppussing er det blitt en attraktiv møteplass for befolkningen. En av de som nylig var innom fikk ny jobb, midt i finanskrisen, etter tips om jobbsøking.

– Dette er et eksempel på at man kan komme til nærmiljøsenteret for å få bistand hvis man trenger det., sier prosjektleder Karen Bøhle Aarhus. – Vi hjelper så godt vi kan, og viser videre til andre instanser om nødvendig. Nærmiljøsenteret er her for å hjelpe til med alle slags oppgaver.

 

Bakgrunn fra Jobb X
Karen Bøhle Aarhus (bildet) har tidligere deltatt i utvikling av og fungert som kursinstruktør i Jobb X ved Antirasistisk senter, et jobbsøkerkurs for flerkulturell ungdom:

– Dette gjorde det mulig for meg å hjelpe til med å skrive en søknad som presenterte jobbsøkeren på en riktig og god måte, sier den nye prosjektlederen for nærmiljøsenteret.


Vil bli mer synlig
20. April begynte en ny informasjonskonsulent som skal jobbe spesielt med Groruddalsatsingen. Birgitte Tørnby er medieviter fra Universitetet i Oslo. Også hun skal holde til på Haugenstua nærmiljøsenter.           

 – Områdeløftet på Haugenstua er fortsatt ukjent for mange og vi har funnet ut at vi må tilby mer tilrettelagt  og målrettet informasjon. – Snart monteres en stor skjerm i vinduet mot torget som vil vise nytt fra bydelen og synliggjøre aktivitetene som skjer lokalt. – Fremover håper vi at enda flere skal kunne benytte seg av lokalene både i løpet av og etter vår arbeidstid, sier Karen Bøhle Aarhus.

Aktiviteter på Nærmiljøsenteret
De siste tre uker har 215 personer vært innom nærmiljøsenteret på dagtid. I tillegg brukes senteret av forskjellige grupper på kveldene og i helger. De fire nyinstallerte PC-ene benyttes flittig av unge og gamle. Instruktører vil også arrangere kurs i bruk av data og internett.

Nærmiljøsenteret benyttes nå til møter og kollokvier flere ganger i uken:

  • Hver onsdag er det åpen lunsj for frivillige og befolkningen på Haugenstua og omegn.
  • Internasjonal Kvinneklubb møtes søndager og onsdager for dialogmøter, aktiviteter og utflukter.
  • Hver tirsdag er det undervisning for kvinner med nyfødte i regi av Stork-prosjektet.
  • En gruppe eldre pakistanske menn har tilgang på lokalet tre kvelder i uken, og har blant annet hatt kurs om kreftforebygging.
  • Hver søndag morgenen møtes en gruppe russisktalende til andakt.
  • Parsellhagelaget holder sine møter her.
  • Dagravnene har Nærmiljøsenteret som base
  • Lederskolen, som starter opp i mai, vil holde til her.
  • Alle møter i regi av Groruddalssatsingen for innsatsområde Haugenstua holdes her.

Planer fremover
7. mai arrangeres dugnad hvor alle aktører på Haugenstua inviteres til å bli med. Flere lørdager framover arrangeres torgdager ved Haugenstua. Første torgdag går av stabelen 16. mai. Til høsten skal Nærmiljøsenteret fungere som lokale for forhåndsvalg.

For mer informasjon, kontakt:
Bydel Stovner v/ Karen Bøhle Aarhus. e- post: karen.aarhus@bsr.oslo.kommune.no
Telefon: 23 47 19 70/ Mobil: 976 35 415