Medvirkningen rett inn i planarbeidet!

Plan- og bygningsetaten og Bydel Alna går inn for en bred medvirkningsprosess om utviklingen av Furuset sentrumsrområde.

(Nyhetsartikkel Juni 2009)

Avdelingsdirektør Målfrid Nyrnes i Plan- og bygningsetaten beskrev fremtidige planer for Groruddalen og utviklingen av Furuset senterområde i et innlegg under Husbankens frokostseminar, som ble holdt på Furusetheimen 18. juni.

Vekt på helhetstenkning og miljø
Bydel Alna ønsker at Furuset sentrumsområde skal bli attraktivt både for boliger, næring og tjenester, og en etterspurt møteplass. Arbeidet med en helhetlig plan som ivaretar områdets potensiale, er i gang og beregnes avsluttet i 2010.

Furuset sentrumsområde er et kollektivt knutepunkt med bussforbindelse til mange byens områder i øst og vest, samt t-baneforbindelse til sentrum. Trafikkforholdene er ikke gode og et bedre grep på trafikksituasjonen, samt tilrettelegging av nye møteplasser kan gjøre området mye mer åpent og tilgjengelig.

–Furuset sentrumsområdet er midt i hjertet av planene for en framtidig klimavennlig utvikling.

Det ligger en enorm potensial i Furuset som del av en mer omfattende transformasjon og byutvikling, sa Målfrid Nyrnes. – Det er nødvendig å sette utviklingen av Furuset sentrumsområde i sammenheng med planene for hele Groruddalen.

Furuset senter (foto: Husbanken)

Samhandling og medvirkning i planprosessen
Plan- og bygningsetaten og Bydel Alna har planer for å involvere mange offentlige og private aktører i planleggingen og utviklingen av Furuset sentrumsområde. De ønsker å legge til rette for dialog og samhandling.

En bred medvirkningsprosses er planlagt, i flere trinn:
• Høsten 2009: To dagers workshop for alle involverte aktører
• Drøftingene oppsummeres og presenteres på et folkemøte
• Utkast til formell plan sendes ut på høring
• Plan for områderegulering legges fram

Arbeidsgruppen har skissert tre mulige løsninger, med ulike fokus:
1. Senterutvikling som drivkraft
2. Blågrønn struktur
3. Kultur og mangfold som drivkraft

– Vi vil ha en bred prosses for å få en sterk lokal forankring, medvirkning og deltakelse. Beboerne skal føle eierskap til planen. Det skal utarbeides et utkast til formell plan, som sendes ut på høring, og så blir det områderegulering for Furuset senterområde, avsluttet Nyrnes.