Idédugnad for Svarttjern

Bydel Grorud ønsker å involvere beboerne i planlegging av framtiden og arrangerte en idédugnad for å få innspill og ønsker om hvordan Svarttjern skal se ut.

    Et av de prioriterte område i handlingsplanen for områdesatsing 2007 i bydel Grorud er å gi befolkningen mulighet til å bruke Svarttjern som badeplass og rekreasjonssted. Prosjektet i 2007 har hatt som målsetning å utrede og prosjektere teknisk løsning for å få badevannskvalitet på Svarttjern samt tilrettelegge for en universell utforming av området rundt tjernet. Svarttjern er allerede en møteplass for mange på Romsås. Det har vært stor aktivitet blant beboerne for å få gjort noe med vannkvaliteten, som i en årrekke har vært stengt for bading. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Friluftsetaten i Oslo kommune og Vann – og avløpsverket.

Idédugnaden er en skritt videre i arbeidet med planlegging og utvikling av Svarttjern.