Furuset igjen i sentrum

23. september ble arkitekturkonkurransen Fra senter til sentrum, 2010 lansert. I mars skal det beste forslaget til å utforme et godt og klimavennlig bomiljø i et stort nytt boligområde på Furuset, kåres.

Området som skal bebygges, ligger i nær tilknytning til t-banestasjonen på Furuset. og det å fremme knutepunktfunksjonen til Furuset senterområde er et vesentlig element i konkurranseprogrammet. Konkurransens utfordring er å få fram ideer til en klimavennlig byutvikling med et stort antall nye boliger.

2000 nye boliger
Området skal kunne romme 2000 boliger.

– Det tilsvarer andelen av den planlagte boligveksten i Oslo som statistisk tilfaller denne bydelen, sier Målfrid Nyrnes, som er enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun opplyser at konkurransen vil etterspørre gode løsninger for de som går og sykler.

– Det skal være enkelt for beboerne å greie seg uten egen bil. Furuset har t-banestasjon med rask forbindelse til Oslo sentrum.


    
   Furuset (foto: Oslo Kommune)

Samtidig med boligutviklingen skal grøntområdene på Furuset utvikles, blant annet gjennom prosjektet Verdensparken.

– Det er viktig at forslagene ivaretar områdets blå-grønne utviklingspotensiale, sier Nyrnes.

Konkurransen søker prosjekter som viser hvordan det kan utvikles gode rekreasjonsområder knyttet til de store åpne grøntarealene, med for eksempel vannspeil og bekkedrag. Videre skal prosjektene fremme energieffektive løsninger, både for nybygg og for boliger som skal rehabiliteres.

Nye ideer i samarbeid
Fra før er lokalbefolkningen svært engasjerte i utviklingen av Furuset og lokalbefolkningen og andre gis mulighet for medvirkning også i denne planprosessen. I midten av januar 2011 skal konkurranseforslagene stilles ut på Furuset. Juryarbeidet avsluttes i mars med kåring av vinner. Premien er 1.5 millioner kroner.

– Det blir veldig spennende på Furuset framover, sier Nyrnes og legger til at samarbeidet med Husbanken og FurureBuilt gjør det mulig å få fram nye ideer og tanker om byutvikling.

Leder for prosjektet i Bydel Alna er Halvor Voldstad.

– Bydelen har satset på å involvere beboerne i alle prosessene som er i gang. Konkurransen kan utløse gode og kreative forslag som tar vare på beboernes behov og ønsker, sier han. Innleveringsfrist er 14. desember.

FutureBuilt er et ti-årig program for å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger i Oslo og Drammen Området på Furuset kan bli ett av utstillingens forbildeprosjekter for gode klimavennlige bidrag til gode bymiljøer.

Mer informasjon på nettsidene til FutureBuilt