Fra Karl Johan til Haugenstua

1. Oktober ble Signe Høeg ansatt som ny hovedprosjektleder for områdesatsingen på Haugenstua i Bydel Stovner. 20 års erfaring fra prosjektarbeid kommer godt med når målene i handlingsplanen skal realiseres.

Signe trives med prosjektarbeid og syntes områdesatsingen på Haugenstua høres interessant ut. Hun er vant til å ha mål som kvitteres ut og mener det er mye spennende å ta fatt i på Haugenstua.

Signe Høeg har jobbet mye med miljøspørsmål, planleggingsprosjekter og samferdsel spesielt. Først i Miljøverndepartementet og deretter i Samferdselsetaten. I Samferdselsetaten samarbeidet hun blant annet med bydelene i prosjektet Miljøvennlig bytransport, som var et deltakelsesprosjekt med befolkningen.

Karl Johan
7. juni 2005 kunne hun sette punktum etter i to år å ha ledet prosjektet Hovedstadsaksjonen. I dette samarbeidsprosjektet mellom kommune, stat og private gårdeiere ble Oslo sentrum spesielt av Karl Johansgate, rustet opp fram til 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon. Det var et høyt prioritert prosjekt hos politikerne i Oslo. Samferdselsetaten var koorideringsansvarlig for prosjektet, og også gjennomføringsetat for flere av tiltakene. Mye strategitenkning og arbeid med stort tidspress preget disse årene.

Drivkreftene i prosjektet var gårdeiere og arkitekturprofessor Thomas Thiis Evensen som estetisk fagansvarlig. De gjorde salgsjobben. Signe`s oppgave var å hente ned ideene- og gjennomføre dem i praksis.

Karl Johansgate etter gjennomføringen av Hovedstadsaksjonen.

Etter Hovedstadsaksjonen har Signe arbeidet som seksjonsleder for planleggingsprosjekter innenfor samferdsel i hele Oslo.

Haugenstua i utvikling
– Det er forskjell på å jobbe i en bydel og i en etat, for eksempel den politiske dimensjonen. Arbeidet er organisert mer hierarkisk i etatene. I etatene arbeider du for byrådet, som har stor makt, sier Høeg.

Etter en måned i ny jobb hun imponert over det kunnskap og engasjement som finnes for barn og unge i Bydel Stovner.

– Her er folk flinke til å arbeide i medvirkningsprosesser. Og det skjer fantastisk mye her, som er ukjent for andre. Et profesjonelt informasjonsarbeid må til for å synliggjøre alt det positive som skjer, fastslår prosjektlederen. 

Signe Høeg ved Sneglehuset

Signe Høeg er opptatt av at bydelen ikke bør påta seg oppgaver den ikke har forutsetninger for å håndtere. Dette kan være gjennomføringen av komplekse hovedprosjekt. Hennes klare anbefaling er at ansvaret for dette arbeidet bør plasseres i etater eller andre med spisskompetanse.

Hoeg ser det nå som sin viktigste oppgave å gjennomføre prosjektet  i samarbeid med de delprosjektledere som arbeider i områdesatsingen, og styre prosjektet i riktig retning med et tilfredsstillende resultat.

Handlingsplan 2009 for områdesatsingen på Haugenstua behandles i bydelsutvalget 11. desember.