Fra et sted å være til et sted å lære

Kunnskap i sentrum er ledestjerne for satsingen på Romsås. Klubben på Romsås gjenåpner i ny fysisk drakt, med spenstig profil, som en ny ungdomsarena for kompetanseutvikling. Grunnideen er selvstyrte ungdomsaktiviteter.

Klubben er et tiltak i handlingsplanen for områdesatsingen på Romsås. Parallelt med ombygging og fornyelse av de gamle klubblokalene på Ravnkollen har det pågått en intens prosess med å forvandle fra et sted å være til et sted å lære.

Ny profil
Seksjonsleder for aktivitetsenheten Habib Tahir i Bydel Grorud forteller med entusiasme hvordan bydelen ser for seg klubben i framtiden: Utfordringen på Romsås har vært å gi et attraktivt tilbud til eldre ungdom. I samarbeid med ungdommen har bydelen vært på besøk og hentet inspirasjon fra byens tilbud for eldre ungdom.

– Vår klubbmodell henter det beste fra Riverside, Orkis og med hovedvekt på X-ray. For å appellere til ungdom over 15 år, satser vi stort på kurs og gruppevirksomhet, forteller ungdomslederen.

Dans for Groruddalen
Klubben er allerede i gang med et samarbeid med foreningen Expression Active(lenke eller beskrivelse). Med utgangspunkt i klubblokalene, vil de utvikle sitt konsept innen Street Dance. Sammen med danseentusiastene Mohammad, Thomas og Aleksander har Jihad Aldasoki vært en drivkraft i å stifte foreningen. Med en samarbeidsavtale med klubben, har de store planer om å utvide og videreutvikle dansetilbudet for ungdom i Groruddalen.

Ungdom tar ansvar
Hele klubbens virksomhet skal ta utgangspunkt i lokalt initiativ. Som hjelp til å utvikle lederkapasitet og selv ta ansvar i klubben, tilbys ungdommen aktivitetslederkurs. Et samarbeid er inngått med KIFA-Bjerke, kompetansesenter for idrett og fysisk aktivitet tilknyttet Bjerke videregående skole. Deres mål er å utvikle nye ledertalenter i tilknytning til Groruddalsatsingen.

Dansegruppa er første gruppe ut, og en samarbeidsavtale mellom klubben og dansegruppa er underveis. Men vi ser også interesse og potensialet i blant annet musikk, hudpleie, sjakk og bordtennis. En guttegruppe aspirerer i kokkefaget og en nyhetsgruppe har allerede gjennomgått grunnkurs i nyhetsproduksjon for TV i tilknytning til det lokale nye Romsås-TV.

Prosjektleder for områdesatsingen, Mette Mannsåker, forteller hvordan klubbmodellen nå legger opp til medansvar og lederutvikling.

– Ungdommene selv forventes å ta aktiv del i utvikling av innhold, styring og pengebruk. Vår visjon er at dette skal bli en arena for ungt entreprenørskap der ungdom kan få bistand til utvikle egne interesser, sier Mannsåker.

Bredt tilbud
Det er inngått et samarbeid med Helsestasjon for ungdom og Ung-info i sentrum, som begge er på vei inn i fritidssenteret. Således vil klubben stå sentralt i det lokale arbeidet med å bistå ungdom i deres daglige utfordringer med å skaffe utdanning, jobb og bolig.

Klubben vil også videreføre sine åpne klubbkvelder for juniorer og ungdom onsdag og fredag kveld. I alt blir det aktivitet fem dager i uka fra etter skoletid til klokka 22.