Et lysende bomiljø

«Et lysende bomiljø» er navnet på tre prosjekter i årets handlingsplan for områdesatsingen på Haugenstua. Torsdag 4. desember 2008 fikk vi se de synlige resultatene.

En lysere hverdag
Prosjektet «Haugenstua mot en lysere hverdag» ble etablert i forbindelse med miljøsonearbeidet i Groruddalen i 2006. Det var dårlig belysning av veier og gangstier på Haugenstua og beboere følte seg utrygge. Særlig undergangene under Østre Aker vei og under jernbanen var utrivelige og ga stedet et preg av forfall.

Haugenstuaveien er bindeledd og nerve gjennom hele satsingsområdet, fra Smedstua til borettslagene Smedvollen og Haugenstua. Denne veien får nå første prioritet for ny belysning.

Prøvelyssetting av gangvei under Østre Aker vei på Haugenstua 4.desember 2008

Prosjektleder for områdesatsingen på Haugenstua, Signe Høeg, forteller at svært mange bruker denne gangveien, ikke minst barn. Belysning er således viktig for deres opplevelse av trygghet.

– Prøvelyssettingen viser hvordan det å hindre opplevelse av usikkerhet kan snus til en attraksjon, sier Signe Høeg.

Bydelsdirektør Maria Brattebakke uttalte at hun først nå virkelig fikk se hvor fin undergangen var.
– Den er jo egentlig veldig bra! Tidligere har vi bare hastet igjennom her, nå kan det bli et sted å stoppe opp, uttalte hun.

Lyssettingen kan også programmeres slik at den kan variere fra dag til dag og tid på døgnet.
Samferdselsetaten har i 2009 bevilget 500 000 kr til belysningsprosjektet. Første ledd i dette, er undergangen under Østre Aker vei. Neste fase er gangveien mot Smedstua borettslag.

Bydelen vil også søke Husbanken om midler for større investeringsprosjekt. Signe Høeg har derfor tro på at det i 2009 blir mulig å gjennomføre hovedprosjektet som vil gi Haugenstua vakker belysning.

Utsmykking på Haugenstua

Haugenstuaområdet omfatter tre borettslag:Haugenstua, Smedvollen og Smedstua. Bygningsmassen er relativt monoton i formgivingen og det er rom for kreativ og fargerik utsmykking på området. I 2007 ble det på initiativ fra prosjektleder Oddvin Forbord montert lys i den 30 meter høye pipa til Tokerud varmesentral og den har blitt til et realt landemerke. Tiltaket ble godt mottatt og beredte grunnen for videre satsing på utsmykking.

I forprosjektet utsmykking og utendørs installasjoner ble tre kunstnergrupper invitert til en lukket utsmykkingskonkurranse. Syv forslag ble levert. Utsmykkingen skulle være skulpturell og representere en berikelse for folk som bor og kommer til Haugenstua. Det var ønskelig med medvirkning, gjerne fra barn, og at utsmykkingen kunne dekke flere behov i nærmiljøet, som skilting, klatring og møteplass.

Vinnerprosjektet «Storstua på Haugenstua» v/ Fredrik Raddum og Martin Raddum

Utfordringen til kunstnerne var relatert til målene i Groruddalsatsingens programområde 3 om å styrke lokal stedsidentitet, skape gode lokalsentre og næringsområder, samt skape attraktive boområder med godt fungerende uteområder.

Torsdag 4. desember inviterte bydelens delprosjektleder Anne-Berit Haavind til offentliggjøring av vinneren av konkurransen. Juryen var sammensatt av ungdomsrådet, arkitekter og representant fra borettslag. Den var enstemmig i sin avgjørelse og kåret «Storstua på Haugenstua» av Fredrik Raddum og Martin Raddum til vinnere.

Sikker skolevei – Stig skole
4. desember var det endelig tid for feiring av fortau fram til Stig skole. Det skjedde med høytidelig snorklipping. Skolen og bydelen har kjempet lang kamp med byråkratiet for å få et skikkelig fortau helt fram til skolen.

Stig skole ligger i enden av Garver Ytteborgs vei og biltrafikken reguleres i en snuplass foran innkjøringen til skolen. Fortau var ikke anlagt de siste 75 meterne fram til snuplassen, og denne siste stekningen til skolen var trafikkfarlig. Fau ved Stig skole meldte inn problemet allerede i 1998, og fra 2007 inngikk prosjektet i bydelens handlingsplan for Groruddalsatsingen.