En møteplass for alle

Med hovedfokus på universell utforming har Bydel Grorud og Friluftsetaten jobbet sammen om utbedring av området ved Steinbruvannet. Nå er oppdraget med å gjøre området mer attraktivt og tilgjengelig, utført.

Prosjektet ble igangsatt i 2008 for å forbedre områdets tilgjengelighet, spesielt nord for vannet.

Attraktiv badeplass
Grorud badedam og Steinbruvann er en sentral innfallsport til Lillomarka. Steinbruvannet er en godt besøkt badeplass og et attraktivt aktivitetsområde som fungerer som møteplass for bydelens befolkning.

           

Steinbruvannet (foto: Oslo Kommune)

For alle
Bydel Grorud ville at området kunne brukes av alle beboere. For å få det til, var det nødvendig med utbedring av turveien, utbedring av bademuligheter for hele befolkningen samt toalett for handikappede.

Samtlige badebrygger ble skiftet ut sommeren 2008 og turveien rundt vannet ble utbedret. Arbeidet med å forbedre tilgjengeligheten med tilfredsstillende adkomst med rullestol gjennom terrenget og ned til bade fiskebrygga, fulgte etter. Det har også blitt lagt til rette av handikaprampe for bading og handikaptoalett.

– Vi betrakter oss som ferdige med tilrettelegging av området rundt Steinbruvannet i år, forteller Ole-Jørgen Pettersen, koordinator for Groruddalssatsingen i Bydel Grorud.

– Bydelen er godt fornøyd med innsatsen og har hatt en god dialog og samarbeid med Friluftsetaten i Oslo kommune, sier Pettersen.