Bruker nye metoder i dialog om Prosjekt Perlekjedet Veitvetveien

– Min oppgave er å tenke helhetlig i et prosjekt som består av mange mindre delprosjekter, og sørge for at de mange aktørene som er involvert synes at prosjektet Perlekjedet er interessant og viktig for dem alle, sier Bydel Bjerkes nye delprosjektleder Maria Hatling.

 

 

Bruker nye metoder i dialog om Prosjekt Perlekjedet Veitvetveien
– Min oppgave er å tenke helhetlig i et prosjekt som består av mange mindre delprosjekter, og sørge for at de mange aktørene som er involvert synes at prosjektet Perlekjedet er interessant og viktig for dem alle, sier Bydel Bjerkes nye delprosjektleder Maria Hatling.

Maria Hatling ble ansatt som delprosjektleder for Perlekjedet Veitvetveien i Bydel Bjerke i september 2009. Hun er utdannet arkitekt fra Århus og har arbeidet som konsulent i Danmark og Norge. Maria har også arbeidet med visuelt basert kommunikasjon.

Utvidet prosjekt
Det opprinnelige prosjektet for oppgradering av Veitvetveien er blitt utvidet.

– Nå er vi i dialog om at hele området rundt Veitvetveien trekkes med, inkludert Veitvetsenteret. I planene skal også forsamlingshus og idrettsarenaer bygges opp som del av prosjektet.
     
– Vi jobber for at miljø og bærekraft kan bli områdets varemerke. By- og boligutstillingen Future Built  er interessert i å bidra til å realisere prosjektet. Vi trenger også å etablere samarbeid med andre kommunale etater. Næringslivet er en stor og viktig aktør i området, som vi også vil trekke inn. I tillegg er det ønskelig at borettslagene blir engasjerte og jeg håper at de ser alle fordelene og mulighetene dette gir for området. Å øke attraktiviteten til området vil også kunne bidra til at verdien på boligene økes.

– At alle som skal trekke lasset sammen kan forenes om en felles visjon, gjør det enklere å få dem interessert i prosjektet. Kommunikasjon og formidling er en viktig del av oppgaven, sier Hatling.

Hatling mener at de fysiske omgivelsene gir signaler om hvordan folk lever.

– Den fysiske utformingen bestemmer hvilket førsteinntrykk du får av et sted. Det kan formidle trygghet, skjønnhet eller vekke interesse. Det er veldig interessant å jobbe med hvordan fysisk miljø kan være med på å øke tryggheten og skape stolthet, sier hun.
Maria Hatling

Studieturen ga felles referanse
Bare et par uker etter at hun ble ansatt, deltok Maria Hatling på studieturen som Husbanken arrangerte til Göteborg.  – Turen var en flott måte å bli kjent med ansatte i de andre bydelene og med Husbanken. Groruddalssatsingen er en stor komplisert struktur som det er vanskelig å sette seg inn. Å etablere gode relasjoner med andre som arbeider med satsingen gjør prosessen lettere.

Fra Bydel Bjerke deltok hele Groruddalsteamet på studieturen. Dermed har teamet fått en felles referanseramme som gjør kommunikasjonen og samhandlingen i gruppa lettere.

– Når vi drøfter planer og løsninger for Veitvet og Sletteløkka er det lett å vise til de prosjektene vi besøkte i Göteborg. Vi trenger ikke å forklare noe, alle forstår med én gang, sier hun.

Hatling ser en stor overføringsverdi i arbeidsmetodene og prosjektene fra studieturen til Göteborg.

– Vi ønsker å benytte mobiliseringsmetodene som ble brukt i Gårdsten for å skape medvirkning og engasjere beboerne på Veitvet - Sletteløkka. Ideen om å bruke miljøsatsing som varemerke for området er absolutt anvendbar i Veitvetveien - Perlekjedet, legger hun til.

Meningsfull hverdag
Maria Hatling beskriver sine oppgaver med Groruddalssatsingen som utfordrende og spennende.

– Mange ulike og kompliserte prosesser foregår samtidig. I Bydel Bjerke er vi organisert i team, noe som gir hver enkelte mulighet til å se egen innsats som en del av en helhet.

– Jeg har arbeidet i privat sektor tidligere. Overgangen til en offentlig arbeidsplass er tøff. Selv om jeg ser at vårt team har mer selvstendighet og frihet enn våre kolleger har, er også vi en del av et komplekst byråkratisk apparat. Ikke minst er vi avhengige av andre etater med egne prosesser som vi har lite kontroll over, men allikevel er avhengige av for at prosessene våre ikke skal stoppe opp, forteller delprosjektlederen.

– Min opplevelse er at arbeidet med områdeløft som metode er riktig og meningsfylt. Det er absolutt nødvendig med en type innsats som er langsiktig og jeg håper at Groruddalssatsingen varer lenger nok til at de gode prosessene som er i gang blir til solide, bærekraftige prosjekter, avslutter Maria Hatling.