Borettslagene på Furuset ser framover

Felles service og en felles nettside for syv borettslag på Furuset. Det var mye å planlegge da representanter fra borettslagene, OBOS og Bydel Alna var samlet i todagers seminar for å planlegge for det framtidige bomiljøet Furuset.

Blant temaene i seminaret var framtidige samarbeidsformer, formaliseringen av Bomiljøprosjektet, og samordning av servicetilbudene til borettslagene.

Pilotprosjekt for OBOS
Miljøkonsulent Bente Nilsen fra OBOS betrakter borettslagsprosjektet på Furuset som en viktig pilotprosjekt. Hun forteller at ulikheter og utfordringer kan variere sterkt selvom borettslagene tilhører samme nabolag.

– Men hensikten er felles for alle: At borettslagene blir aktive medspillere, pådrivere og oppfølgere i arbeidet med å skape velstelte og trygge omgivelser, sier hun. Hun understreker at det lønner seg å legge vekt på å utarbeide og gjennomføre slike prosesser etter en helhetlig plan. 

– Det handler om å sikre langsiktighet. Hovedmålet er å ta vare på bomiljøene når det gjelder fysisk veldikehold og å øke det sosiale engasjementet, forteller Bente Nilsen.

Borettslagsprosjektet (foto: Bydel Alna)

Andre løsninger for felles utfordringer
For å øke engasjementet og aktivitetene i bomiljøet skal de ti borettslagene på Furuset gjennomføre kurset Bo sammen for de av beboerne som ønsker det.

Kurset kan bidra til å skape en felles sosialplattform for beboerne, som i tillegg til å gi et bedre utgangspunkt for deltakelse, også bringer sammen naboer på tvers av bomiljøene.
 
Felles hjemmeside
Borettslagsprosjektet arbeider også med et opplegg for felles formidling av informasjon og kommunikasjon gjennom felles hjemmeside, lokal-tv eller egen borettslagsavis.

Bydel Alna er opptatt av borettslagssamarbeidet og prosjektet er en del av innsatsområdet i områdeløft Furuset. 

– Vi ønsker å gjøre innsatsen sammen med borettslagene til et av våre mest langsiktige, viktigste og største innsatsområder i områdesatsingen, forteller prosjektleder Gunn Indrevær fra Bydel Alna. Innsatsen skal bli et program med flere delprosjekter.

Borettslagsprosjektet
10 borettslag, OBOS og Bydel Alna. Borettslagene Bjørnheim, Gransletta, Kurland, Nordre Gran, Slåttevangen, Ulsholt, Valhall, Øvre Furuset, Øvre Haugen, Østausa, OBOS og Bydel Alna er samarbeidspartnere etter samarbeidsavtalen. Det holdes også åpent at flere borettslag kan bli med.