1500 har stukket innom

Mandag 16. mars var det et halvt år siden Kommunalminister Magnhild Meltvedt Kleppa åpnet Stikk-innom, prosjektkontoret til Groruddalsastingen i området Veitvet-Sletteløkka. Siden har har stedet hatt om lag 1500 besøk fra beboere i området.

(Nyhetsartikkel Mars 2009)

Stikk innom er prosjektkontor for områdesatsingen på Veitvet Sletteløkka og samtidig en møteplass for folk i området. Lokalavisen kan fortelle at da kontoret åpnet, tok det ikke mange ukene før det var opptatt på kveldene. Diverse grupper bruker det  blant annet til dans, møter i kvinnenettverk, husflidsaktiviteter og til leksehjelp.
Kommunalminister Magnhild Meltvedt Kleppa åpnet senteret 16. september i fjor. Hensikten med Stikk innom er å drive lokalsamfunnsutvikling med lokal forankring.

Folk stikker innom. På dette halve året har stedet hatt om lag 1500 besøk fra beboere i området Veitvet-Sletteløkka.
– De har kommet med forespørsler og tips som vi har hatt stor nytte av i den videre planleggingen med områdeløftet Veitvet-Sletteløkka, sier prosjektleder Lars Grasmo.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og Byråd for byutvikling i Oslo, Merete Agerbak-Jensen under åpningen av Stikk innomsenteret. (Foto: KRD)