Nye områdesatsinger i Bergen

Bergen kommune er nå i full gang med sitt områdeløft-arbeid. Innsatsen er rettet mot Årstad bydel, indre Laksevåg og Ytre Arna. I Årstad bydel er det spesielt Løvstakksiden og området Landås-Slettebakken som omfattes.

Samtlige av disse områdene kom dårlig ut i levekårsundersøkelsen som kommunen gjennomførte i 2008 og Bergen kommune har allerede over flere år gjennomført en rekke tiltak for å bedre både de fysiske og sosiale forholdene på disse stedene. Spesielt har det vært fokusert på forholdene for barn og unge gjennom helsestasjoner og barnehager/skoler og tiltak for fremmedspråklige. Samtidig har kommunen også stått bak en rekke fysiske tiltak for å øke boligstandard i den kommunale boligmassen og standard på det fysiske utemiljøet i flere av områdene.

Dikterkvartalet, Årstad bydel i Bergen
 Dikterkvartalet, Årstad bydel i Bergen (foto: Husbanken)

Lærer av Groruddalen

Groruddalssatsingen har gitt mange gode impulser til områdearbeidet i Bergen, og flere ulike delegasjoner har de siste årene vært på studietur til Groruddalen og høstet erfaringer fra arbeidet der. Bergen kommune mottok tre millioner kroner til områdeløft i 2011 og to millioner i kompetansemidler til oppstart og organisering av arbeidet. For 2012 er det bevilget seks millioner kroner til områdeløft i Bergen. For bl.a. å samordne arbeidet med områdeløft i Bergen kommune valgte kommunen etter valget i 2011 å organisere aktuelle tjenester knyttet til områdeløft i en egen Byrådsavdeling for bolig, sosial og områdesatsing.

For å samordne virksomheten overfor Bergen kommune har Husbanken Region vest samlet sin innsats i Team Bergen og områdeløft. Koordinator for dette teamet er Sverre Høynes.