Nye og opprustede møteplasser på Romsås

I følge Jagmann er det helt avgjørende at folk har arenaer å møte hverandre på for å få til vekst i bomiljøene.

Se og hør foredraget

  • Romsås skal være levende og attraktivt for beboerne med aktive møteplasser. Områdeløftet skal bidra til utviklingen av et aktivt og mangfoldig organisasjonsliv på Romsås og Områdeløftarbeidet skal bidra til å heve omdømmet til Romsås.

Bydelen har gjennom arbeidet med Områdeløft gått fra først og fremst å være drift- og tjenesteprodusent til også å være en lokalsamfunnsutvikler. Det er blitt en større nærhet mellom befolkningen og bydelen. Områdeløftet har også ført til en større nærhet mellom bydelen og utføreretatene.


Viktige budskap i foredraget:

  • Medvikning med befolkningen har vært helt avgjørende for områdeløft-arbeidet, det har vært et løpende arbeid for å sikre brukermedvirkning.
  • Det er et stort behov for møteplasser. Det at folk har arenaer å møte hverandre på er avgjørende for å få til vekst i bomiljøene.
  • En rekke fysiske prosjekter er etablert på Romsås, blant annet tilrettelegging av Svarttjern som en badeplass for hele befolkningen, ombygging ungdomstilbudet The Raven og flytting av Frivillighetssenteret.


Respons:

- Hva er du mest stolt av?
- Rehabiliteringen av Svarttjern. Dette var en stor forandring, noe som synes og noe som gjør en forskjell

- Hva har du bommet med?
- At ting tar tid, det at andre samarbeidspartnere ikke nødvendigvis vil det samme som oss

- Hva er din visjon for Romsås?
- Jeg har tro på en fysisk opprustning, men tror ikke at Romsås nødvendigvis vil transformeres til det mest ettertraktede stedet å bo i Oslo

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.