Nye og opprustede møteplasser på Haugenstua

Signe Høeg er hovedprosjektleder for områdesatsingen på Haugenstua. Arbeidet med Områdeløft på Haugenstua har handlet mye om møtesteder. Hvilke nye møteplasser skal etableres og hvilke gamle skal opprustes?

Se og hør foredraget

Spesielt for Haugenstua er at enkelte er trangbodd. Det er mange mennesker i forhold til antall rom i leilighetene. Derfor er det et stort behov for møteplasser og det etterspørres også lokaler man kan leie til private arrangementer.
Noen av møteplassene på Haugenstua er tilrettelagt for enkelte grupper i befolkningen, men prosjektet er også opptatt av å legge til rette for nøytrale møteplasser som er åpne for alle. Områdeløft har trukket inn ulike brukergrupper for medvirkning i arbeidet med de ulike møteplassene.

Mye av satsingen på Haugenstua har vært konsentrert rundt Haugenstua Torg. Det gamle samfunnshuset er oppgradert og vitalisert med mange nye tilbud og aktiviteter. Sammen med nærmiljøsenteret er det blitt en attraktiv møteplass, men også en arena for å komme i kontakt med befolkningen.

Viktige budskap i foredraget: 

  • Det er et stort behov for møteplasser på Haugenstua
  • Parsellhagen, Skatehallen, Nærmiljøsenteret og Haugenstua Scene er viktige møteplasser som alle har fått et løft gjennom områdeløftarbeidet.
  • Områdeløft og Bydel Stovner samarbeider tett for å sikre at møteplassene også har ”livets rett” (forankring) etter at Områdeløft er ferdig.

- Hva er unikt med Haugenstua og det dere har fått til?
- Stolt av at vi jobber så bredt som vi gjør – får til resultater på mange arenaer. Det er også veldig positivt å se hvordan bydelen stiller opp med egne resurser for å forankre driften

- Hva er din fremtidsdrøm for Haugenstua?
- At den nye skatehallen blir bygget. Det er også viktig å få gjort noe med senteret/torget for å sikre åpne og nøytrale møteplasser for befolkningen


Bydel Stovners nettsider