Nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft i Groruddalen

Husbanken har nylig, i samarbeid med Oslo kommune og IMDi, arrangert en omfattende to-dagers konferanse med tema Områdeløft.


Flere hundre deltok, key-note speakers fra Norge og internasjonalt holdt innlegg, i tillegg foregikk flere parallellsesjoner begge dager.

Under konferansen ble samtlige innlegg filmet og sendt direkte på www.husbanken.no. I ettertid er opptakene redigert, og hvert innlegg er presentert med korte følgetekster.

Det hele finner du nå på våre nettsider, under tema Områdeløft. Gå direkte inn på sidene her.

 

 

 

 Tamilsk dans (foto:Husbanken)