Nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft

Husbanken og Oslo kommune inviterer til nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft.

Det er i dag program for områdeløft i byene Oslo, Bergen og Trondheim, med målsetting om å gjøre levekårsutsatte områder mer fysisk og sosialt bærekraftige. Programmetoden bygger hovedsakelig på Husbankens erfaringer i Groruddalsatsingen, samt erfaringer fra sammenlignbare internasjonale miljøer.

Husbanken samarbeider tett med de største kommunene om bolig, by- og områdeutvikling, gjennom et nasjonalt program som utgjør felles rammeverk for kommunenes områdeløft.

I mars vil Husbanken og Oslo kommune arrangere en nasjonal konferanse om områdeløft. Hensikten med konferansen er å dele erfaringer knyttet til den innsatsen som til nå har vært lagt ned i utviklingsarbeidet. De norske erfaringene belyses med forskning og erfaringsbasert kunnskap fra liknende satsinger i andre land.

Sentrale temaer vil være kartlegging og måling, partnerskap, beboerinvolvering og tjenesteinnovasjon.

 

Les mer om konferansen og meld deg på her.