Mobilisering av lokale ressurser

Lokalbefolkningen er viktige samarbeidspartnere i lokalsamfunnsutviklingen. Hvordan sikrer vi engasjement, medvirkning og utløsning av lokale ressurser?

Se og hør foredraget

Jesper Langebæk har jobbet i over ti år med områdebasert innsats i bydeler i, og rundt København. Han var involvert i ”kvarterløft” i Nørrebro Park, men arbeider nå primært i mindre danske kommuner. Langebæk snakker om hvordan man, i Danmark, akkurat nå, har på dagsorden en diskusjon rundt utviklingen av ”parallellsamfunn” eller gettoer. Dette dreier seg om bydeler og områder som får utvikle seg negativt, der levekår faller, der deltakelse i skole, utdanning og arbeid faller, og der kriminaliteten er økende. 

"Sivilt samfunn"
For å motvirke tendensene med parallellsamfunn, snakker Langebæk om behovet for helhetsorientert innsats, og hvordan disse prosessene kan forankres. Han mener vi må gå fra tanken om å skape et offentlig samfunn til målsetningen om å etablere et sivilt samfunn. Samhandling, kollektiv deltakelse og egeninnsats er verdier som må stimuleres.    – Vi befinner oss i et paradigmeskifte, der jeg tror vi bør bevege oss fra en boligsosial innsats til en mer områdebasert innsats, og der vi i større grad må dra inn lokale ressurser og arbeide lokalt med inkludering.

Bottom-up
Top-down-satsinger må vendes til bottom-up, påpeker Langebæk. Viktige stikkord som trekkes fram er: prosessorientering, inklusjon, anerkjennelse, kunnskapsdeling, delegering, partnerskap og forankring 

Et hovedmål er EMPOWERMENT
 I fysiske områdeprosjekter er det sentralt å investere i lokalbefolkningen – selv- og medbestemmelse er avgjørende, det samme med dialog og informasjon. Langebæk påpeker behovet for prosjekter og innsats i lokalområder som går over tid. Han mener fire til seks år som oftest er for kort.

Siste del av Langbæks presentasjon er viet det konkrete prosjektet ”I tråd med verden”. Her er ideen at mote kan brukes som redskap for å skape debatt om sosiale forhold i samfunnet. I tillegg kan det skape grunnlag for arbeidstrening for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.
Vi får en konkret gjennomgang av prosjektets ulike faser.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.