To millioner til Verdensparken

Frisk pengestøtte fra Direktoratet for naturforvaltning og Husbanken betyr intensivert innsats for Verdensparken på Furuset. Første spadetak tas vår 2012, men planarbeidet og idéutviklingen rundt folkeparkens bærende elementer er for lengst i gang, initiert av furusetbeboerne selv.

Det var duket for signering i det grønne, idet Husbankens administrerende direktør Bård Øistensen, sammen med direktøren i Direktoratet for naturforvaltning Janne Sollie, møttes i det som skal bli Groruddalens nye prakt- og aktivitetspark.

Takket være et nylig inngått samarbeid mellom de to institusjonene, knyttet opp mot ekstra satsing på lokalt friluftsliv, naturopplevelser og aktiv befolkning, har man kunnet øke tilskuddene til prosjektet.

– Blant annet kan vi nå se nærmere på hvordan vi kan få innført vann som element, og ført dette ned igjennom det opprinnelige morenelandskapet med sine myke og bølgende formasjoner, viste landskapsarkitekt og prosjektleder Hege Saxebøl Moum fra Friluftsetaten, sammen med prosjektleder i Groruddalssatsingen, Områdeløft Furuset i Bydel Alna, Hanne Marie Sønstegaard. De to, sammen med Erik Kjelstadli, direktør i Alna bydel, presenterte flotte, tegnede skisser og fotomontasjer, blant annet med inspirasjon fra parkområder i Berlin og København.

Signering av avtale, Janne Sollie og Bård Øistensen
Janne Sollie og Bård Øistensen (foto: Nikolaj Blegvad)

Blir en folkepark

Det er Husbankens områdeløft-program som har stått for parkens forstudier, mens bymiljøetaten i Oslo kommune har tatt ansvar for prosjektering og utbygging. Dessuten har befolkningen på Furuset vært kjempeaktive og sterkt delaktige i planlegging og idéutvikling gjennom ulike samlinger og work-shops. Medvirkningsprosesser er viktige også nå i siste skissefase.

Dette skal bli en folkepark. Beboernes egen park, og et verk lokalbefolkningen skal kunne kjenne igjen og føle sterkt eierskap til når parken står ferdig, understreket bydelsdirektør Kjeldstadli.

Mange møterom

Per i dag framstår området - på størrelse med Rådhusplassen - som øde og underbrukt, til tross for attraktiv og lun beliggenhet i solhellinga mellom Furuset senter på oversiden, og Gransdalen på den andre. Verdensparken, døpt ut fra det faktum at det i dag bor over 147 nasjoner i bydelen og at Trygve Lie, FNs første generalsekretær, var bosatt her, skal få beholde sin naturlige formasjon, men får flere aktivitetsområder og gode møterom:

– På verdensplassen, i det sørvestlige hjørnet, er en gruppe kunstnere i gang med å omforme det som nå ser mest ut som en landingsbase for helikoptere, viste Saxebøl Moum. – Rett her nede blir det et lekelandskap, mens en egen landskapspark skal bygges opp med stein, vann og vannbed. I dette vurderes mulighetene for en bekkeåpning. I tillegg blir det eget parkouranlegg, som skal gå langs en av moreneryggene på vestsiden. Verdensparken fokuseres rundt det kulturelle mangfoldet i befolkningen, med helårsaktivteter.

Parkour og penger

Furuset har et dyktig parkourmiljø, med 37 aktive utøvere i alderen 12-18 år. Sakan Karwan leder gruppa, og rett før selve signeringen spratt han og to kamerater opp på nærmeste lekestativ og tak.

– Det hender jo det blir noen skader, men det går fort over forsikret Sakan idet han tok baklengs salto oppetter en vegg og avsluttet med å hoppe rett ut fra skolens balkong i 2. etasje.

Administrerende direktører i Direktoratet for naturforvaltning og Husbanken slapp å gjøre liknende krumspring, men understreket begge at det ikke var helt opplagt for noen av partene med et samarbeid knyttet inn mot friluftsliv.

– I utgangspunktet har jeg kun forbundet Direktoratet for naturforvaltning med jakt og fiske, så i starten syntes jeg nok det var litt rart at vi skulle samarbeide, men etter hvert så jeg det naturlige i dette. Vi jobber begge med velferdsproblematikk og levekårsaspekter og når jeg ser meg rundt, bare vet jeg at dette er fornuftig pengebruk. Her satses det på deltakelse og aktivitet, godt forankret hos lokalbefolkningen. Lokalt engasjement er helt avgjørende, sa Bård Øistensen.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.