Økning i områdestøtte til Bergen

KRD varsler at Bergen får øket potten til levekårsarbeid ytterligere, med en dobling av områdestøtten fra tre til seks millioner kroner for 2012.

- Dårlige levekår er ikke bare et Oslofenomen. Derfor legger regjeringen på tre millioner kroner i områdestøtte til Bergen, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete til Bergens Tidene. 

- Det er selvsagt opp til Bergen kommune å avgjøre hvordan pengene skal brukes, men forutsetningen er at de går til tiltak for å bedre levekårene for folk i bydeler med store utfordringer, påpeker statsråden.
    - Bergen søkte om støtte til områdeutvikling for en del år siden, jeg tror det var 2007. Da var det ikke penger på Kommunaldepartementets budsjett. Men i fjor fant vi midler, og dette dobler vi altså til neste år, sier Navarsete til BT.

Utjevning av forskjeller
Det er Husbanken som formelt står for utbetalingene, og det er et godt samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune. Fra før av er Husbankens programarbeid med områdeløft introdusert til bydel Årstad i Bergen i 2010, etter modell fra Groruddalen, som har hatt områdeløft i fem år. Hensikten er å utjevne litt av forskjellene mellom bydeler i hovedstaden og ruste opp nærmiljø og fellesområder, med vekt på identitets- og brobyggingsarbeid, kultur, friluftsliv og senteroppgradering. I 2010 kom Bergen med i områdeløft, og nylig fikk også Trondheim 1, 5 millioner kroner over neste års statsbudsjett, til igangsetting av områdeløft i bydelen Saupstad.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.