Mange vil mye på Lindeberg

Rundt 160 beboere deltok da det nye områdeløftet på Lindeberg inviterte til åpent møte i vår. Kjøring på gangveiene, forsøpling og flere gode møteplasser var blant temaene som engasjerte.

Som en del av oppstarten av det nye områdeløftet i Bydel Alna ble det arrangert en idédugnad 26. april for å høre beboernes synspunkter og ønsker for Lindeberg.

–Vi ønsker å skape eierskap og inviterer alle beboerne til å gi innspill i startfasen. Lindeberg har mange kvaliteter og de som bor her må bli hørt og få påvirke utviklingen. Slik kan det bli bedre for flere å bo i området, sier programleder Lone Singstad Pålshaugen i områdeløft på Lindeberg.

Beboermøtet på Lindeberg
 Beboerne samles på Lindeberg (foto:Bydel Alna)

Gangveier for gående og mer kultur
Beboerne jobbet i grupper og kom med mange forslag om fysiske forbedringer og ønsker om aktiviteter, deriblant:

• Tiltak for å få bilistene til å respektere gangveiene og parkeringsforbud
• Bedre frilufts- og turveier. Forskjønning av fellesområder, bevaring av grøntområder.
• Oppgradering av sentret
• Forlengelse av Jerikobakken, og gjøre det til en møteplass også på sommeren.
• Oppgradering av uteområdene på Skjønnhaug skole
• Utbedre veier og gangveier. Fartsdumper på bilveier i boligområder.
• Bedre kulturtilbud, bandlokale.
• Flere idrettstilbud, arrangementer for jenter, treningssenter, aktivitetspark.
• Et inngjerdet hundeområde
• Servicebuss
• Norskkurs
• Utekontakt

– Informasjonen og innspillene fra møtet er gull verdt. Vi er kjempefornøyd med oppslutningen og engasjementet. Vi tar dette med oss videre i planlegging, sier programlederen.

Gatefest på Lindeberg
Gatefest på Lindeberg (foto: Bydel Alna)

Skibakke, ballbane og blomster
Groruddalssatsingen på Lindeberg har allerede synlige resultater. Skiheisen i Jerikobakken ble oppgradert i vinter. I høst starter den etterlengtede oppgraderingen av ballbanen på Skjønnhaug skole for tur. Utgangspunktet for opprustingen var at FAU og elevrådet på skolen engasjerte seg for at banen skulle rustes opp og bli til en god møteplass i lokalmiljøet. Banen tilrettelegges for ballaktiviteter, lek og muligheter for foreldrene til å samles.

Områdeløftet jobber også med hvordan man kan ruste opp uteområdene i Lindeberglia. Boligene ligger støy-og forurensningsutsatt til like ved trafikkerte E6, men har også store, solfylte grøntområder. Beboerne har deltatt i flere møter og befaringer for å gi innsikt og innspill til hvordan grøntområdene kan bli mer attraktive og brukt. Områdeløftet har satt i gang et forprosjekt hvor de har engasjert landskapsarkitekter for å finne ut mer om støy og forurensingsforhold, samt å lage et forslag til landskapsplan for hvordan området kan rustes opp.

I forbindelsen med kartleggingen av beboernes bruk av og synspunkter på uteområdene har det har også vært grilling og sosiale arrangement i området. I den forbindelse har også beboerne vært med på å så til et blomsterbed i området, som et første synlig tegn på opprustingen av Lindeberglia.