Lanserer nye områdeløft i Groruddalen

I tillegg til igangsatte prosjekter i fire eksisterende bydeler, kommer nå også Lindeberg, Fossum, Ammerud og Linderud med i satsingen på områdeløft i Groruddalen.

Det har i perioden 2007-2010 vært gjennomført fire områdeløft i Groruddalen: På Furuset i Bydel Alna, Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke, Romsås i Bydel Grorud og Haugenstua i Bydel Stovner. Dette arbeidet skal nå utvides og vil omfatte Lindeberg, Fossum, Ammerud og Linderud.     

Husbanken bistår med kompetanse og finansiering, men det er bydelene selv som er og skal være de sentrale driverne i utviklingsarbeidet.

Programmål for områdeløft er, med bakgrunn i lokale utfordringer, å forbedre områders fysiske og sosiale miljø. På lengre sikt skal forbedringene føre til større opplevelse av trygghet, trivsel og livskvalitet blant innbyggerne.

Det er de mest levekårsutsatte stedene i Groruddalen som har særskilt prioritet.

   Kart over områdeløft i Groruddalen

    Kart over 8 områdeløft i Groruddalen (foto:Oslo Kommune)

Bygger på erfaringer
En utvidelse av områdeløftene har vært et ønske fra bydelene i Groruddalen siden 2009, men har ligget på vent da man ønsket å dokumentere erfaringer fra de fire første områdene før man gikk i gang med nye ”løft”. Flere analyser er nå gjennomført. Blant annet har Husbanken, gjennom Agenda Kaupang, foretatt en omfattende evaluering. (link). Her pekes det på en rekke positive funn og da særlig i forhold til økt medvirkning blant lokalbefolkningen.

Finansiering og tilskudd
I forbindelse med oppstart av de nye områdeløftene skal bydelene selv utarbeide handlingsplan og iverksette små, synlige tiltak i løpet av det første året. Deretter kommer en gjennomføringsfase, fra 2012-2015, med avslutning i 2016.
Tilskuddsrammen fra Husbanken, overfor hver enkelt bydel som er med i områdeløft, fastsettes på bakgrunn av handlingsplaner og i samarbeid med Groruddalssatsingen. I tillegg kan borettslag, velforeninger og andre søke Husbanken om tilskudd til tiltak som tar sikte på å forbedre miljøet og de lokale forhold (kalt bomiljøtilskudd). Her legges det opp til en årlig støtteramme på mellom 8 og14 millioner kroner.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.