Undergang fikk ansiktsløftning

Den nyåpnede fotgjengerundergangen mellom Veitvet og Sletteløkka er én av elleve “perler” som skal bidra til å transformere en utrivelig strekning til trygg og inviterende miljøgate. Kunstner Anne-Karin Furunes står for utsmykkingen.    

– Veitvet-Sletteløkka har store trafikkutfordringer. Disse krever det langsiktig innsats og tunge prosesser for å løse. Derfor er det særlig viktig at beboerne i dette området også får oppleve konkrete småtiltak som kan bidra til å bedre bomiljøet og skape fine opplevelser i hverdagen, understreket statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Anne-Beate Kristiansen Tvinnereim. Nylig bisto hun avduking og nyåpning av tunnelen, for anledningen pyntet med ballonger og røde bånd, sammen med Oslos byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått rustet opp passasjen, som binder sammen Veitvet og Sletteløkka i Groruddalen. For folk i området er dette en helt sentral ferdselsåre, sa Kristiansen Tvinnereim.
Undergangen, som går under tungt trafikkerte Trondheimsveien, er den eneste direkte forbindelsen mellom Veitvet og Sletteløkka, og brukes både som skolevei og gangvei til kollektivtransport.

Anne Beate Kristiansen Tvinnereim og Bård Folke Kredriksen åpner undergangen på Veitvet.
Anne-Beate Kristiansen Tvinnereim og Bård Folke Fredriksen (foto: Nicolaj J. Blegvad)

Fra mørk til lys
Kunstner og professor ved NTNU, Anne-Karin Furunes, fikk oppdraget med å forandre undergangens karakter. Hun har omskapt en dyster, nedtagget og uhyggelig passasje til et lyst og åpent rom prydet med kvinneportretter. Kvinnene som er avbildet bor i området. De var tilfeldigvis ute og gikk i nabolaget den ”15.mars 2011”, som også er navnet på kunstverket.

Anne-Karin Furunes er selv oppvokst på Sletteløkka. Hun arbeider i skjæringspunktet mellom arkitektur og billedkunst og står blant annet bak utsmykking på nye Nationaltheatret stasjon. Furunes har hatt separat-utstillinger i Basel og New York. Her hjemme kan verkene hennes ses hos Aker Solutions, i Telenor og på Kistefos.

 Kvinne-portretter pryder undergangen
 24 kvinneportretter i alt, pryder veggene. (Foto: Nicolaj J. Blegvad)

Kommunal- og regionaldepartementet har gjennom Husbanken bidratt med 2 200 000 kroner, og Miljøverndepartementet med 1 500 000 kroner til fotgjengerundergangen. Statens vegvesen har stått for prosjektledelsen og har ansvar for å drifte anlegget.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.