Kunnskapsreise 2015

Start: 25. mars 2015 09:00
Slutt: 27. mars 2015 17:00
Sted:
Pris: Se egen e-post med invitasjon

Husbanken og Oslo kommune inviterer til arbeidsseminar og metodejobbing om områdeløft. Vi ønsker å styrke kommunene som fokuserer på områdeinnsats, basert på erfaringer fra egne og andres innsats. Hovedtemaet vil være hvordan fremtidig områderettet innsats kan forankres, implementeres, praktiseres og formidles.

Dette belyser vi gjennom erfaringer fra pågående satsinger og koblingen mellom Boligsosialt arbeid og Områdeløft. Vi ser på hvordan organisasjonsutvikling og sosial innovasjon, folkehelse og Husbankens økonomiske virkemidler kan bidra til å understøtte områderettet innsats.

Erfaringer fra forskning i Danmark vil gi innspill til hva som kan ha effekt, hva det kan være klokt å satse på fremover og hvilke type resultater som skal formidles.

PROGRAM

Foiler fra seminaret

Områdebaserede indsatser hvad virker hvorfor og hvordan G Christensen

Indsatser i udsatte boligområder_Rapport_august2013

Refleksjon,  PK Bisal

Refleksjon,  M Økland

Refleksjoner Innsats i utsatte områder,  HV Markussen

Bolig for velferd, ILS Hansen

Boligsosialt arbeid og områdeløft,  KM Woll

Boligsosialt arbeid i områdeløft,  F Sørensen

Boligsosialt arbeid og områdeløft,  T Stigen

Økonomiske virkemidler og områdesatsing, Hem Woll Torp

Folkehelse bolig og bomiljø,  K Lindgråd

Folkehelse og områdeperspektiv,  H Fadum

Områdeinnsats forankret i folkehelsearbeidet,  G Mangersnes

Innovasjon på mange nivåer, ES Christensen

Verktøy for boligsosial innovasjon Veileder VEL

Verktøy for boligsosial innovasjon A1 arbeidsark VEL

Resultat og effektmålingsverktøy,Røtnes Damvad

Resultat- og effektmåling - Hovedrapport, Damvad

Resultat- og effektmåling - Områdeløft, BTD, Damvad

Resultat- og effektmåling - Områdeløft, Oslo, Damvad

Sluttevaluering av Groruddalssatsingen, PØ Lund

Komparativ analyse av områdesatsingene T Vabø