Kunnskapsoverføring – det viktigste i 2013

–Regjeringen foreslår 40 millioner kroner for Områdeløft og bomiljøtilskudd i Groruddalen i 2013. I tillegg får Bergen 6,5 millioner kroner til områdeløftarbeid og 2,5 millioner kroner går til Trondheim, sa assisterende regiondirektør Karin Lindgård i Husbanken Region øst.

Groruddalsbydelene og etatene i Oslo kommune var samlet i Husbanken 11. oktober for å høre bydelenes oppsummering av aktiviteter i 2012 og planene for områdeløftene for neste år.

Romslig budsjett
Regjeringen opprettholder et godt budsjett for 2013. Målet for midlene er å forbedre bomiljø, levekår, bygninger og uteområder, samt å styrke kompetansebyggingen.

Lindgård mener at en klok bruk av midlene tilsier å satse på kunnskapsoverføring i utfasingsperioden for de første områdeløftene. De nye løftene får mye “gratis” erfaring og kan fokusere på riktig tiltak og på gjennomføring.
– Det skal være høyt tempo og god måloppnåelse. Husbanken ønsker å se tydeligere mål og å se resultater som bidrar til å nå målene, sa hun.

Bydeler og etatene møtes i Husbanken (Foto: Husbanken)
Bydelene i Groruddalen og etatene fra Oslo kommune i Husbanken (foto: Husbanken)

Lindgård gjorde forsamlingen oppmerksom på at Husbanken arrangerer studietur til Malmø og København i midten av januar. Målgruppen for studieturen er ledelsesnivået i kommunen, bydelene og hos samarbeidspartnere.
7. november avholdes programsamling for områdeløft i Oslo, Trondheim og Bergen. Tema for samlingen er program som metode, programlederrollen og hvorfor områdeløft?

Høy framdrift i bydelene
Bydelsdirektør Helge Jagmann i Bydel Grorud er fornøyd med bydelenes gjennomføringskraft i 2012. 95 prosjekter er i gang, hvorav 29 er nye i 2012. Noen områdeløft er i ferd med å fases ut og andre er i oppstartsfasen. Han ser tre grunner til den gode fremdriften: 

  1. Bedre samarbeid med etatene
  2. Mer spissede prosjekter i forhold til hva man vil oppnå
  3. Bydelenes erfaringer siden oppstart av områdeløft i 2007

Jagmann mener at det kan være nyttig å ta en gjennomgang av styringsstrukturen i bydelene, slik at den styringsformen som fungerer best får økt effektivitet i de nye områder.

Oppsummering
Påtroppende leder for Programområdet 3A bydelsdirektør Maria Brattebakke i Bydel Stovner gav en kort oppsummering av status i områdeløftarbeid i Groruddalen.

–Da områdeløftene startet opp i 2007 var dette noe “ullent”. Etter hvert har vi opparbeidet mye kunnskap. Vi ser også en tettere interaksjon mellom programområde 3 og programområde 4, når det for eksempel gjelder folkehelse, sier Brattebakke.

–Studieturen som Husbanken skal organisere kan gi oss nye perspektiver som kan tas med inn i arbeidet med områdeløft. I 2013 er det viktig å jobbe med nedfasing, implementering og læring. De nyoppstartede områdeløftene har i dag et mer robust utgangspunkt og et bedre kunnskapsgrunnlag enn det vi hadde i 2007 og det må utnyttes på best mulig måte, avsluttet hun.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.