Mobilisering og medvirkning

Erfaring fra utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt tilsier at medvirkning er helt nødvendig for å nå målene i prosjekter og programmer. Erfaringer fra innsats med områdebasert utvikling viser at mobilisering av lokalområdets egne ressursene er en av de viktigste veiene til løft i utsatte områder.

Erfaringer viser imidlertid også, at det er en komplisert oppgave å identifisere og mobilisere disse ressurser. Her presentere en rekke hefter til inspirasjon og hjelp til dem som skal gi seg i kast med denne oppgaven.